Menu


Černá díra v těle církve

 

16. 8. 2018

Právě na svátek Nanebevzetí Panny Marie byla zveřejněna zpráva o 900 stranách, kterou vydal Nejvyšší soud v Pensylvánii; vystavuje na pranýř, nevím pokolikáté, drama sexuálního zneužívání v řadách katolického kléru, plevel, který vytváří v církvi černou díru...

Od roku 2002, kdy vyšly najevo případy v diecézi Boston, přes skandál v Irsku a nejnověji mezi klérem v Chile, jde o fenomén, který se nezadržitelně šíří. Je třeba jistě dbát, aby se obvinění týkala skutečných skutků, nicméně je nutno přiznat, že se v církvi rozšířila těžká morální epidemie.

Zpráva z Pensylvánie, plod dvouletého vyšetřování, obnažuje situaci v šesti amerických diecézích (Allentown, Erie, Greensburg, Harrisburg, Pittsburgh a Scranton) za období 70 let počínaje rokem 1947. Týká se jmenovitě asi 300 kněží, několika případů bezejmenných a jejich více než 1000 obětí s přitěžující okolností, že biskupové a jiní církevní činitelé případy kryli a přesvědčovali oběti, aby své svůdce neudávali. Podle zprávy šlo převážně o chlapce, ale mezi obětmi jsou i dívky. Většina obětí je v pubertálním věku, někteří jsou dospívající. Docházelo zde k manipulaci obětí pomocí alkoholu a pornografie.

Generální prokurátor Josh Shapiro uvádí, že v posledních 15ti letech se situace zlepšila, ale zneužívání mladistvých v církvi neskončilo. Přes určité institucionální reformy, odpovědní činitelé se vyhýbali tomu, aby veřejně přiznali svou odpovědnost, a to po celá desetiletí.

Případ kardinála Mc Carricka, který zneužíval mladé kněze, seminaristy i nezletilé vyvolává otázku, kdo všechno tom věděl, a nic nepodnikl.

Nuova Bussola quotidiana, Lorenzo Bertocchi


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010