Menu


Britská vláda bude souzena

 

NEJVYŠŠÍ SOUD: Potraty „downovských“ dětí jsou diskriminačníBritská vláda bude souzena

Dnes začíná slyšení, které uvádí: zákon, který umožňuje potrat, je prodloužen až do devátého měsíce v případě zdravotního postižení, jako je Downův syndrom. Odvážný postup dvou žen: „Pokud je diagnóza potvrzena, existuje obrovský tlak na potrat. Je to urážlivý zákon“.

               Heidi a James                               

 

Heidi Crowterová se svým manželem Jamesem, oba s Downovým syndromem, žalují stát: Musí viset Damoklův meč s rozsudkem smrti až do narození? Toto rozhodnutí bude muset učinit vrchní soud v Anglii po dvoudenním jednání počínaje dneškem. Historický případ proti vládě Spojeného království se týká doložky o zdravotním postižení současného potratového zákona z roku 1967, který je považován za diskriminační.

Před soud ji přinesla Heidi Crowterová, 25letá žena z Coventry, která má Downův syndrom, a Maire Lea-Wilsonová z Brentfordu v západním Londýně, jejíž 23měsíční syn Aidan rovněž má Downův syndrom. Jejich úkolem je přimět vládu Spojeného království, aby přezkoumala současný zákon, který před 40 lety dekriminalizoval potraty, protože nestanoví „rovnost v lůně“.

V současné době v Anglii, Walesu a Skotsku je možný potrat až do 24 týdnů těhotenství, ale pokud má dítě zdravotní postižení - včetně Downova syndromu, rozštěpu rtu a vady nožky - selektivní potrat se stává legálním až do doby narození.

Není to poprvé, co byl britský zákon o potratech zpochybněn. V roce 1990 zákon o lidském oplodnění a embryologii snížil limit pro potraty z 28 na 24 týdnů, s přihlédnutím ke zlepšení lékařské péče. Toto je skutečně aktuálně příhodný okamžik, kdy je možné, aby plod žil mimo tělo matky.

Ale paní Crowterová, která oslavila první výročí své svatby a je vdaná za Jamese Cartera, rovněž s Downovým syndromem, tvrdí, že všechna nefatální postižení by měla podléhat stejnému standardnímu limitu 24 týdnů. „S lidmi by se nemělo zacházet odlišně kvůli jejich zdravotním postižením (...), je to skutečná diskriminace.“ Její kampaň začala před několika lety, než se vdala. Již v loňském roce také přímo oslovila bývalého ministra zdravotnictví Matta Hancocka. „Zákon je hluboce urážlivý,“ napsala. „Dítě bez Downova syndromu lze potratit do 24 týdnů, ale dítě jako James a já se může potratit až do narození, (...) chceme však světu ukázat, že máme dobrou kvalitu života.“

Lord Shinkwin, poslanec konzervativců, který má problém s křehkými kostmi, se pokusil dosáhnout stejného cíle v roce 2017. Jeho návrh zákona o potratech (invaliditě) přišel ke konečné diskusi ve Sněmovně lordů po pěti měsících debaty 24. února. Ale „obstrukce sedmi Peers“ v soudní síni zabránila tomu, aby se stal zákonem. „Nechtějí, aby postižené děti uzřely denní světlo,“ řekl tehdy Shinkwin.

Ačkoli se postoje k Downovu syndromu za posledních 40 let významně změnily, v současné legislativě se to neprojevuje. V 60. letech byli lidé s Downovým syndromem při narození téměř automaticky umístěni do ústavní péče. V 80. letech začala vláda znovu začleňovat lidi do komunity poté, co řada skandálních zpráv odhalila hrůzy života v těchto institucích.

Od té doby se zdraví a délka života lidí s Downovým syndromem významně zlepšily. Genetický stav způsobený jednou kopií chromozomu postihuje 1 ze 700 dětí. V roce 1945 byla průměrná délka života dětí s Downovým syndromem, který ovlivňuje vývoj mozku a těla, 12 let. Dnes snadno dosáhnou 60ti let díky výsledkům léčby souvisejících příznaků. Často získávají pracovní dovednosti a určitou míru soběstačnosti. Například Heidi Crowterová je šťastně vdaná a pracuje jako dětská kadeřnice.

Na rozdíl od všeobecného přesvědčení fakta a statistiky ukazují, že lidé s Downovým syndromem jsou docela spokojeni se svým životem. Zejména studie z roku 2011 (Sebepojetí lidí s Downovým syndromem) odhalila, že 99% respondentů bylo spokojeno se svým životem a milovalo svou rodinu. Přesto se míra potratů nebo „systematického zabíjení“ postižených dětí, jak řekl lord Shinkwin, odhaduje na 90% kvůli neustálému tlaku, kterému jsou ženy vystaveny, jakmile je nemoc diagnostikována.

M. Lea-Wilsonová byla třikrát vystavena nátlaku na potrat po ultrazvuku ve 34. týdnu, když se odhalilo, že její syn má Downův syndrom. „Mám dvě děti, které miluji a oceňuji stejně, ale zákon je nehodnotí stejně,“ říká. „Moje motivace podniknout tyto společné právní kroky s Heidi byla vždy jednoznačná: Jako matka udělám vše pro to, abych zajistila spravedlivé zacházení s mým synem Aidanem.“ Paní Lea-Wilsonová uvedla, že případ „není o kladech a záporech potratů“, ale „o odstranění konkrétního případu nerovnosti v zákonech“.

Cheryl Bilsborrowá, jejíž dvouletý syn Hector má Downův syndrom, vyprávěla BBC podobný příběh. Řekla, že jako stará matka se cítila nucena podstoupit test na Downov syndrom. Pak dodala, cítila se „tlačena k potratu“ a byl jí nabídnut dokonce i tři dny před porodem Hektora. Popsala Hektora jako „nádherné“ a milované dítě.

Dvě matky z anglického Hampshire také natočily film (BBC), který vyvrátil mýty o rodičovství Downových dětí. Cílem je šířit více informací o Downově syndromu, aby více rodin bylo ochotno přijímat děti s tímto onemocněním, spíše než je zabíjet před porodem. Tvrdí, že strach, který lidé pociťují, když jim je řečeno, že jejich dítě má Downov syndrom, je zbytečný, pokud jsou podporováni a informováni, že tyto děti mohou růst a žít plnohodnotný život.

Obecný tok informací místo toho v zásadě jde jediným směrem - eliminovat zdravotní postižení potratem, aniž by nabízel alternativy a poskytuje rodičům zastaralé nebo zavádějící informace. "Během této doby velké zranitelnosti mi bylo řečeno, že můj syn nebude schopen žít samostatně, nebude schopen chodit nebo mluvit, bude trpět chirurgickými zákroky, aby se napravily střevní problémy a možné vrozené srdeční vady, že bude vysoká pravděpodobnost narození mrtvého dítěte a že by náš život by byl mnohem náročnější," uvedla Lea-Wilsonová v prohlášení zveřejněném společností Sky News. Dodala, že přijímání opakovaných návrhů na potrat jí dávalo pocit, že Downův syndrom musí být velmi, velmi špatný. A tak mohu říci: tento zákon, který umožňuje potrat až do narození, je zastaralý a my můžeme udělat něco mnohem lepšího.“

Výbor OSN pro práva osob se zdravotním postižením rovněž důsledně kritizuje země, které zajišťují potraty na základě zdravotního postižení.

Advokát Paul Conrathe, který žadatelky zastupuje, je optimistický a nazval jednání vrchního soudu „mimořádně významným“. Řekl: „Soud uznal, že je možné tvrdit, že stát jedná nezákonně proti dětem s Downovým syndromem tím, že umožňuje potrat až do narození.“

A pokud přelíčení bude úspěšné, může to být první vítězství ve válce, které zachrání více postižených životů z nových eugenických jatek, prováděných ve světě, který zapomněl, že každá z těchto obětí je jedinečnou, nenahraditelnou lidskou bytostí, vytvořenou k obrazu a podobenství Božímu...