Menu


Boží mlýny melou pomalu, ale jistě

Kardinál Cormac  Murphy O´Connor

V červnu 2013 prefekt Kongregace pro nauku víry kardinál Müller odešel ze své kanceláře, aby celebroval mši svatou pro německé studenty v kapli sv. Moniky u Augustiniánů vedle Paláce posvátného Oficia. Během této mše svaté vstoupil náhle do presbytáře jeho sekretář s mobilem v ruce a sdělil celebrantovi, že papež s ním chce nutně mluvit. Müller se zeptal: „A řekl jste mu, že jsem u oltáře?“ „Ano, ale naléhavě chce s Vámi mluvit“. Kardinál se odebral do sakristie, kde mu papež velmi rázně sdělil, aby ihned stopil proces, který Kongregace pro nauku víry zahájila a který se týkal jednoho kardinála a osoby, která je jeho přítelkyní.

Podle našich pramenů žadatelem o zastavení stížnosti byl Vincent Nichols, chráněnec a nástupce kardinála Murphy O´Connora, někdejšího primase Velké Británie. Stížnost pocházela od ženy, která ji podala, když marně hledala zastání ve Velké Británii. Tato žena byla jako 14letá pohlavně zneužita knězem Michaelem Hillem, známým smilníkem nezletilých, který byl odsouzen civilním soudem. Hill byl překládán z farnosti do farnosti a pohrdal stížnostmi rodičů poškozených nezletilých. Murphy ho nakonec poslal do kaple na letišti Gatwick, kde rovněž zneužil jednu dívku, náhodnou návštěvnici kaple. O´Connor nabízel poškozené peníze a žádal o mlčení.

Ve své stížnosti na Kongregaci pro nauku víry protestovala stěžovatelka u kardinála Levady proti zamítnutí její stížnosti ve Westminsteru, protože způsob jednání byl v rozporu s církevními normami, a žádala o řádné církevní řízení. Ve Velké Británii její stížnost odmítli a Murphy O´Connor si počínal, jako by stál nade vším zákonem. Podobným způsobem jednal i Bergoglio, protože zde skončily její žádosti u biskupa Scicluny, který je nyní na Maltě. Stojí za zmínku, že anglický primas patřil k mafii San Gallo, která organizovala Bergogliovu volbu.

Právě v této době však probíhá ve Velké Británii akce „Truth Project“ - Projekt Pravda, pověřený vládou prošetřením veškerých případů zneužívání. S největší pravděpodobností se dotyčná žena na projekt obrátila, protože minulý týden si tato instituce vyžádala na diecézi Westminster všechny dokumenty, týkající se Murphy O´Connora.

Maike Hicksonová k tomu poznamenává: „Zdá se, že katolická církev sedí v této chvíli na časované bomběa jejím vrcholku sedí sám papež František.“

Pramen: STILUM CURIAE


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010