Menu


Bomba před explozí

6. 9. 2017

Obraz realistický a pramálo povzbuzující. A co je ještě více znepokojující, politicky korektní činitelé ho ignorují, minimalizují nebo falzifikují paradoxně proti veškeré logice; spravedlnost je benevolentní vůči vrahům a nemilosrdná vůči obětem. Schází zjevné vedení epochální krize, kterou tento fenomén ohlašuje.

Do Itálie přišlo v roce 2015 153 842 migrantů a v roce 2016 181 045. Od počátku roku 2017 jich přibylo 98 266. 87% těchto přistěhovalců jsou muži ve věku 18 - 34 let. Takřka všichni přišli sami, málo z nich má ženu nebo rodinu, vyjma utečenců, kteří uprchli z oblasti bojů.

V Itálii je tedy několik set tisíc mužů v plné sexuální síle, kteří jsou buď sami nebo mají ženu či milenku daleko, nemají zaměstnáni, jako cizinci mají potíže jazykové a ocitají se v poměrech, které silně komplikují socializaci.

Není obtížné pochopit, že nastávají problémy.

Jak si všichni vzpomínají, stovky žen si v Kolíně stěžovaly na sexuální obtěžování a všechny zadržené osoby byli imigranti. Již v roce 2015 si nevládní organizace v přijímacích centrech v Německu stěžovaly na opakované obtěžování a násilí imigrantů, osob, které se přistěhovaly bez příbuzných a známých.

Ve Švédsku od r. 1975 do 2014 vzrostly počty případů znásilnění o 1472 %.. Policie doporučovala ženám, aby se nechávaly doprovázet; násilí se dopouštějí nikoliv osoby podnapilé z baru, jako dříve, ale zcela střízlivé.

Tito přistěhovalci pocházejí z afrických a asijských zemí, kde mají ženy a děti velmi špatné postavení a jako podrobené osoby jsou využívány podle libosti. V Indii a jiných islámských zemích mohou muži vyžívat rychlého rozvodu k zapuzení ženy. Nyní stačí e-mail, nebo telefonát. Se ženami osamocenými a opuštěnými je možno zacházet jako s „lovnou zvěří“. Ženy vdané jsou majetkem muže, ten si ji může i zmrzačit, aby rodila jen pro jeho rod. To je střet zcela neslučitelných kultur, který se schyluje k explozi s nedozírnými katastrofálními důsledky.

Chiesa e post concilio