Menu


Bojkot prefektů

                                                                           23.9.2016

1986 cestoval Jan Pavel II. do Assisi k prvnímu světovému modlitebnímu setkání pořádanému společenstvím Sant´Egidio. Prefekt Kongregace pro nauku víry Joseph kardinál Ratzinger svou účast odmítl.

2016 cestoval do Assisi papež František k 30. světovému modlitebnímu setkání. Prefekt Kongregace pro nauku Gerhard kardinál Müller zůstal v Římě.

Na rozdíl od roku 1986 jeho neúčast nikoho nerušila, nejméně pak papeže Bergoglia.

Ještě jedna paralela.

12. září 2006 pronesl papež Benedikt XVI. svůj historický projev v Řeznu na téma jednoty mezi vírou a rozumem. Konkrétní těžiště tvořily dva body: západní relativismus a islám.

Kardinál Müller ocenit tento projev jako „hvězdnou hodinu“, ve které Benedikt XVI. prorocky analyzoval západní společenskou krizi a islámský terorismus.

Kardinál Bergoglio v Buenos Aires viděl věc zcela jinak a distancoval se od ní: »Neztotožňuji se s papežovými slovy.« Jeho tiskový mluvčí don Guillermo Marco tlumočil jeho názor slovy: »Když papež neuznává hodnoty islámu, boří ve dvaceti vteřinách to, co bylo v uplynulých dvaceti letech vybudováno«.

Vatikán pokládal výrok za ránu do zad a žádal vysvětlení. Bergoglio se měl distancovat buďto od výroku nebo od mluvčího. Bergoglio odmítl jedno i druhé. Teprve za půl roku, když argentinská vláda kritizovala jiný jeho výrok, byl Marco vyměněn, údajně šlo o „optimalizaci vztahů k médiím“. Od výroku k řeči v Řeznu se Bergoglio nijak nedistancoval.

Marco se počátkem roku objevil v prvním a značně kontroverzním Bergogliově „synkretickém videu“, které pak absurdně komentoval.

KI






Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010