Menu


Boj křesťanů proti španělskému nihilismu

 

 

Také z bývalého superkatolického Španělska přicházejí alarmující zprávy o tvrdém laicismu, který není ochoten respektovat ani to, co je pro každého křesťana to nejsvětější! Samozřejmě, neodvážil by se postupovat a stejně pohrdat tím, co je posvátného pro věřící islámu. Tato „nenávist vůči sobě a vlastním dějinám“, jak to definoval Benedikt XVI. a Marcelo Pera, toto pohrdání vlastní historickou tradicí může vést k nové „reconquistě“ Španělska, ale tentokrát ze strany islámu. Neboť laicismus, který je konec konců jen chorobné myšlení – nebude schopen odporovat silnému náboženskému smýšlení. A španělská církev nemá co říct, kromě mantry o stavbě mostů a dialogu?

Zde je dopis prezidentky Asociace křesťanských advokátů Španělska:

Ne, už nemohu, drahý příteli!

Před několika hodinami jsem obdržela tvrdou zprávu od Tribunálu v Madridu: femen, které zaútočily na Kříž hlavního oltáře v madridské katedrále a daly se k němu připoutat, byly osvobozeny. Opravdu nemohu uvěřit, že soudce tak rozhodl proti Prokuratuře, to je politováníhodná skutečnost!

Neumím si vůbec představit argumenty, které soudce použil.

* Poté co prohlásil, že Španělsko je nekonfesní stát, použil Kodex církevního práva, aby odůvodnil osvobození femen;

* Ujišťuje, že to, co femen udělaly, není nic jiného než obhajoba myšlenky o právu na potrat, v kontextu s politickou a sociální debatou;

* Soudce prohlašuje, že aby došlo k profanaci, je třeba, aby dotyčný byl v kontaktu s posvátným předmětem, a že zde nedošlo k extrémnímu deliktu, protože femen neměly fyzický kontakt s Ukřižovaným.

Takže to, co vidíte na fotografii, je vidina. Tento rozsudek je absolutní zbloudilost. Tento rozsudek ospravedlňuje jakoukoliv profanaci v chrámě. Mimo to potvrzuje, že katolíci nejsou občany druhé kategorie, nýbrž třetí nebo čtvrté. Výrok potvrzuje ohavnou urážku katolíků. Jinak, jaký smysl má, že jeden profesor má zaplatit 70 tisíc euro snoubence Pablo Leasing za urážlivou báseň, a že tyto femen vyjdou nepotrestány za útok na madridský chrám?

Milý čtenáři, já i ty se musíme rozhodnout, kterou cestou půjdeme.

* Cesta jednoduchá: opustit případ, nechat všechno, jak to je. Femen zůstanou osvobozeny a profanace kostelů a katedrál se budou těšit beztrestnosti, jakou získaly tímto směšným výrokem;

* Cesta obtížná: pokračovat v případu a bojovat až do konce. Jsem přesvědčena, že musíme v tomto případě bojovat, dokud nedosáhneme spravedlnosti. Proto ti vyložím, co uděláme. Předložíme odvolání proti tomuto výroku provinciálního soudu v Madridu.

* Zesílíme svůj nátlak na kongres a na senát, bychom zabránili, že budou zneužívány civilní kodexy, které hájí důstojnost věřících.

* Posílíme svou kampaň »Respektuj moji víru a žádej, aby veřejná autorita začala od místní úrovně podporovat úctu k náboženské víře jako základu pro zajištění soužití«.

Proto, můj příteli, nepředstavovali jsme si takové jednání, když jsme minulý pátek odcházeli od trestního soudu v Madridu, byli jsme spokojeni. Rozsudek byl pozitivní. Prokuratura souhlasila s existencí viny. Neuměli jsme si představit, že rozsudek tak evidentně nespravedlivý pošlape důstojnost věřících před tváří tohoto tvrdého útoku. Naznačila jsme ti, jakou cestu zvolit.

Bojovat, nebo nechat být? Jestliže si myslíš, že lepší cestou jak hájit náboženskou svobodu a důstojnost věřících je nechat věci tak, jak jsou, pak odlož tento můj dopis. Ale jestliže věříš, že je třeba pokračovat v boji, v tom případě potřebuji tvou pomoc. Věnuj svůj dar na tuto naši kauzu. Polonia Castellons – předsedkyně Asociace křesťanských advokátů Španělska.

Jak můžeme vidět, nejhorší nepřátelé naší civilizace a našich slavných křesťanských kulturních tradic nejsou vnější nepřátelé, ale bezbožecký a materialistický laicismus naší radikální evropské levice, která si myslí, že je zdrojem světla, pokroku a svobody, ale ve skutečnosti připravuje otroctví nového totalitarismu. Kdo zná španělsky, může použít níže uvedený link o Asociaci, která podstoupila mnoho bojů, aby zabránila provokacím proti Panně Marii, posvěceným hostiím a jiným symbolům drahým každému křesťanu.

Polonia Castellanos, Abogados Cristianos

 

https://www.abogadoscristianos.es/quienes-somos/


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010