Menu


Biskup zakázal ve své diecézi přijímání na ruku

19. srpna 2015

16. srpna oznámil Cristobal Bialasik, biskup z Oruro v Bolívii, že v    jeho diecézi je s okamžitou platností zakázáno podávat přijímání na ruku. Nadále bude praktikováno jen přijímání do úst.

Biskup Bialasik upozornil na skutečnost, že v poslední době dochází k případům, kdy lidé přijali konsekrovanou hostii na ruku a pak odešli s hostií v ruce. Co se pak s Kristovým tělem děje, není známo, a to je zcela nepřípustné.

Biskup připomněl, že přijímání do úst patří v církvi k řádné formě přijímání eucharistie, zatím co přijímání na ruku byly povoleno v nejnovější době, ale neosvědčilo se.

Biskup Cristobal ( Kryštof) Bialasik se narodil 1958 v obci Zbąszynek a patří ke Steylerským misionářům. Kněžské svěcení přijal ve Vratislavi 1985 z rukou kardinála Gulbinowicze a biskupem v Oruro ho 2005 jmenoval Benedikt XVI. V roce 2014 byla v jeho diecézi postavena nejvyšší socha Panny Marie, která měří i s podstavcem 45,5 m a je tedy vyšší Cristo Redentor v Rio de Janeiro.

Svatý Tomáš Akvinský zdůrazňuje v Summa Theologiae, že podávání svatého přijímání je ze třech důvodů vyhrazeno knězi:

Respondeo dicendum quod ad sacerdotem pertinet dispensatio corporis Christi, propter tria.
Primo quidem quia, sicut dictum est, ipse consecrat in persona Christi. Ipse autem Christus, sicut consecravit corpus suum in cena, ita et aliis sumendum dedit. Unde, sicut ad sacerdotem pertinet consecratio corporis Christi, ita ad eum pertinet dispensatio.
Secundo, quia sacerdos constituitur medius inter Deum et populum. Unde, sicut ad eum pertinet dona populi Deo offerre, ita ad eum pertinet dona sanctificata divinitus populo tradere.
Tertio quia, in reverentiam huius sacramenti, a nulla re contingitur nisi consecrata, unde et corporale et calix consecrantur, similiter et manus sacerdotis, ad tangendum hoc sacramentum. Unde nulli alii tangere licet, nisi in necessitate puta si caderet in terram, vel in aliquo alio necessitatis casu.
Za prvé, protože kněz jedná in persona Christi. Tak jako Kristus při Poslední Večeři sám sebe podával učedníkům, tak má také kněz jednat „v jeho osobě“ (jakožto On sám) sám podávat věřícím přijímání.

Za druhé, protože Kristus pověřil kněze, aby stál mezi Bohem a lidem: tak jako knězi přísluší přinášet Bohu dary lidu, tak také jemu přísluší podávat lidu svaté Boží dary.

Za třetí, protože z důvodů úcty ke konsekrované Svátosti může jí dotýkat jen ten, kdo sám byl posvěcen neboli konsekrován. Proto jsou korporály, pateny a kalichy posvěceny a stejně jsou zvlášť posvěceny a pomazány kněžské ruce, aby se této Svátosti mohly dotýkat. Proto je ostatním dovoleno dotýkat se této Svátosti jen v nouzové situaci, např. když hostie spadne na zem nebo v jiném nezbytném případě.

Podle Adelante la Fe k největšímu zneužívání a zneuctění Svátosti oltářní dochází nedůstojným slavením mešní oběti a nehodným přijímáním Svátosti oltářní ve stavu těžkého hříchu. Přijímání na ruku je v rozporu s prohlášením sv. Tomáše Akvinského a otvírá dokořán bránu k svatokrádežnému zneužívání konsekrovaných hostií.

                                              

Giuseppe Nardi, KI


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010