Menu


Biskup, který zesměšňuje zbožné věřící

                           10.8. 2018

 

Buenos Aires. Biskup v Santa Rosa v Argentině mons. Raul Martín patří mezi první biskupy, které Bergoglio po svém nástupu jmenoval. Patří k těm kněžím z kléru arcibiskupství Buenos Aires, které až do své volby vedl osobně kardinál Jorge Mario Bergoglio. Martín nahradil biskupa M. Aurelia Poli, který se stal dva týdny po konkláve primasem Argentiny.

Věřící biskupství Santa Rosa hovoří o „otevřeném pronásledování“ všech kněží, kteří jsou věrní tradičnímu učitelskému úřadu církve. Latina je zakázána a o tradiční mši svaté nemůže být ani řeči. Referuje o tom španělský web Adelante la fe.

Stížnosti věřících se týkají především způsobu, jakým biskup Martín bojuje proti věřícím, kteří chtějí přijímat svaté přijímání na kolenou do úst. Ve farnosti Naší milé Paní zázračné medailky se dodnes zachovával tento způsob sv. přijímání. Po návštěvě biskupa v této farnosti byl farář ihned přeložen Důvodem návštěvy „pastýře“ nebylo blaho věřících, ale okamžitá likvidace takového způsobu úcty k eucharistii. Chrámovému sboru zakázal zpívat latinsky, zbožné věřící zesměšňoval  a ministranty plísnil za „neposlušnost“.

Věřící odpověděli na jeho návštěvu dopisem, ve kterém mu vytýkají, že požaduje věci, které nejsou v souladu s řádem církve:

Církev je stará 2000 let a nevznikla teprve v 60. letech nebo roku 2013, nýbrž pochází od našeho Pána Ježíše Krista, kterého následovali sv. Petr a všichni světci.

Římská Kongregace pro bohoslužbu a posvátný řád několikrát jednoznačně zdůraznila, že i když dala dispens biskupským konferencím k novému způsobu podávání Eucharistie, řádným způsobem je nadále přijímání na kolenou a do úst. (Redemptionis sacramentum. Nr. 90, 91 2004; Nota Kongregace pro bohoslužby proti odpírání svatého přijímání kněžími věřícím, kteří si přejí přijímat vkleče a do úst. Prot. Nr. 1322/02/L z 1. července 2002 ).

Katholisches
Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010