Menu


Bez komentáře

 

V příloze vám předkládáme dokument, který vydal Vatikán z příkazu svého šéfa Jorge Bergoglia. Tento suverén žádá informační centra a univerzity, aby šířily jeho tézi, že „různost náboženství“ je „Bohem chtěná skutečnost“.

Tato iniciativa byla již naznačena v dokumentu. Nyní nabývá konkrétní podoby v diecézích, které začínají bombardovat  informační agentury, aby šířily tuto geniální Bergogliovu  herezi  neúnavně po celém světě mezi novými generacemi a především před tvrdošíjným islámem.

                                          

Papežská rada pro mezináboženský dialog

 

Vatikán, 21. února 2019, N 129-19

 

Vážený otče, / Vážná sestro, / Drahý profesore,

 ¨Svatý otec požádal tuto Papežskou radu pro mezináboženský dialog, aby co nejvíce rozšiřovala Dokument o lidském bratrství, míru a vzájemném soužití, podepsaný v Abú Dhabí 4. února. Připojujeme se tímto k prohlášení a ke slibu, který signatáři tohoto dokumentu učinili, toužíme požádat Vaši Eminenci / Excelenci, abyste usnadnil jeho distribuci, studium a přijetí, neboť […] katolická církev a universita Al Azhar oznamují a zavazují se předat tento dokument všem autoritám, vlivným osobám, všem organizacím civilních společností na úrovni regionální i mezinárodní a žádají, aby tyto principy byly převedeny do politického rozhodování, legislativních textů a studijních materiálů.

Al Azhar a katolická církev žádají, aby tento dokument se stal předmětem bádání a hloubání ve školách, univerzitách a institutech, kde dochází k formaci, aby v tom duchu vychovávaly budoucí generace a přinášely druhým dobrotu a pokoj a bránily práva utlačených a nejposlednějších našich bratrů a sester.

Papežská rada bude vděčná za jakoukoliv možnou iniciativu v prostředí dotyčné instituce, která usiluje o šíření tohoto dokumentu.

 

(...) Při této příležitosti vás ujišťuji o své úctě atd. atd.

 

 + Miguel Ángel AYUSO GUIXOT, MCCJ

 

Pramen: Chiesa e posconcilio

  


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010