Menu


Bernardeta řekla

 

Bernadeta Soubirousová nám nezanechala žádné písemnosti. V archivech kláštera Saint-Gildart v Nevers se však nacházejí akta svatořečení. Jsou zde svědecké výpovědi sester a jiných osob, které s ní byly v kontaktu, především v době jejího klášterního života v letech 1866–1879.

 

Březen 1879 (měsíc před její smrtí)

 Henri Lasserre:

„Co chce Pán, to chci také já,“ řekla ve své bolesti, „tolik, kolik on chce. Já se mu zcela odevzdávám a být oběť Ježíšova Srdce, to by měla být moje radost.“

V této poslední nemoci velice trpěla. Její úzká hruď byla jeden oheň. Její stehenní kost byla zničená kostižerem.

Sestra Emilie Marcillac:

Astmatické záchvaty byly stále častější. Na pravém koleně měla veliký nádor, její kosti byly rozpadlé: Trpěla nevýslovnými bolestmi, ale každý bolestný povzdech měnila v modlitbu. „Můj Bože, nabízím ti to. Můj Bože, miluji tě!“

Sestra Saint-Cyr Jollet:

Říkala: „Můj Bože, já chci trpět, toužím po tom, ale dej mi milost trpělivosti, kterou tolik potřebuji.“

 Opat Perreau:

Na konci života byla velice smutná, že nemůže chodit na adorace, a posteskla si kaplanovi. On jí řekl: „Utěšte se, konáte adoraci u paty kříže tím, že se noříte do ran našeho Pána.“ Bernadeta odpověděla: „Jak dobře mi dělají tato slova!“

Myslím, že Pán jí dal tušit, že její smrt je blízko. Když jsem ji totiž o svátku svatého Josefa navštívil a zeptal se, kterou milost si o tomto velkém svátku vyprosila, odpověděla: „Milost dobré smrti.“

Poslední pomazání přijala v pátek 28. března 1879. Pak řekla: „Matko, prosím za odpuštění všech starostí, které jsem vám připravila, když jsem chybovala v řeholním životě, a prosím za odpuštění i své spolusestry za špatný příklad, který jsem jim dávala.“

Opat Perreau:

Sestry ji prosily, aby přednesla jejich prosby v nebi. Bernadeta odpověděla: „Ano, na žádnou z vás nezapomenu.“

Duben 1879

 Matka Eleonore Cassagnes:

Řekla: „Jsem víc dojata, když si o utrpení Páně čtu, než když je vykládám.“

Krátce před smrtí jí kaplan řekl: „Myslete na slib Matky Boží. Nebe je konec cesty.“ Ona zvolala: „Ano, ale ten konec prostě nechce přijít.“

Aby jí pomohl v jejím utrpení a umírání, připomněl jí opat Febvre krásu Matky Boží. „Ó ano, jak velkou útěchou je pro mne tato myšlenka.“ Krátce před smrtí poručila, aby odstranili z jejího lůžka všechny obrázky, které jí přinesli. Na otázku, proč – odpověděla: „Mně stačí toto.“ A ukázala na kříž.

15. dubna 1879
(den před smrtí)

Opat Febvre:

Sestra Marie Bernarda prožívala večer před svou smrtí podobný duchovní zápas jako Ježíš. V noci z pondělí bylo slyšet několikrát, jak říká: „Odstup ode mne, satane!“ V úterý ráno mi řekla, že ji satan pokoušel, chtěl ji zastrašit, ale když volala jméno Ježíšovo, všechno zmizelo.

16. dubna
(den úmrtí)

 Sestra Nathalie Portat:

Při slovech Ave Maria Bernadeta opět ožila a opakovala dvakrát a se zvláštním důrazem: Svatá Maria, Matko Boží, pros za mě, ubohou hříšnici.

Kolem čtvrt na čtyři řekla Bernadeta: „Žízním.“ Podali jí sklenici a přiložili k jejím rtům. Pak udělala nádherným způsobem znamení kříže, sklonila hlavu a odevzdala svou duši Pánu.


 

Z 30giorni 1/2008
přeložil -lš-
Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010