Menu


Bergogliovo vyznání víry

 

Luherova odpověď:

 

          «Pestis eram vivus, moriens ero mors tua»

 

Papeži, za života jsme byl tvůj MOR a po smrti tvá SMRT!

 

Bližší zde