Menu


Bergogliovo: »Jděte do celého světa a hlásejte mé učení...«

 

Komu je od začátku jasné, že bouřlivé přivítání, jaké argentinskému vetřelci při jeho podvodném nástupu pohotově připravila světová masonerie, nemohlo patřit legální hlavě katolické církve, nyní jen lépe chápe, že má co do činění s neuvěřitelně rafinovaným emisarem satanských sil, který narukoval do Říma s velikým a jasným programem, na který už dávno vládci tohoto světa čekali.

Po jeho posledním rafinovaném „magisteriálním“ dekretu, se kterým Jorge Bergoglio vstoupil do sedmého roku své diktatury, můžeme definitivně odložit obavy, abychom omylem nepřitakali tradicionalistickému sedesvakantismu, neboť tito domnělí „zbloudilci“ jsou ve skutečnosti ti jediní, kteří od Františkova „Buona sera!“ měli zcela jasno, kolik uhodilo. Nechceme-li se rouhat Bohu, tak jako se mu rouhá Bergoglio, nemůžeme mu přiznat ani vteřinu legálního pontifikátu.

Označovat římsko-arabský dokument za projev hereze je zcela nedostačující, neboť v tomto případě se jedná o jednoznačnou apostazi. Jediná Bergogliova věta nenechává v dvoutisíciletém náboženství kámen na kameni. Islámský mudrc po jeho boku má více než symbolický význam, protože Bergogliův novotvar má svůj historický precedent v nástupu proroka Mohameda, kterému se svého času údajně dostalo podobného zjevení, jak transformovat křesťanství.P. S. Setrvalé hrobové mlčení kardinálského sboru jen dokládá, jak mistrně si Argentinec připravil pro svůj pogrom potřebnou půdu. Jak dlouho ještě?


                                                                                                                     vu                                     

                     


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010