Menu


Bergogliův totem

 

Bergoglio zaměnil svou pastýřskou hůl za indiánský totem bez Ukřižovaného Spasitele.