Menu


Bergogliův komisař Volpi před soudem

Bergogliův komisař a likvidátor františkánů Neposkvrněné Vopli se dopustil závažné pomluvy a lži a musí zaplatit vysoké odškodné.

Kapucína Fidenzia Volpiho jmenovala 11. července 2013 Kongregace pro řeholníky komisařem řádu františkánů Neposkvrněné. Bergoglio toto jmenování schválil takovým způsobem, že znemožnil františkánům jakoukoliv formu ohajoby. Vedení řádu bylo odvoláno a zakladatel dán do vazby.(viz)

Dodnes však neuvedl Svatý stolec žádné důvody svého radikálního zásahu proti kvetoucímu řádu. V prvních měsících dal komisariát do oběhu informace, které měly být něčím jako náhradním zdůvodněním drastických opatření, která řád postihla. Tyto informace vyvolaly mezi věřícími značné pobouření. Ve skutečnosti se jednalo o pomluvy a nactiutrhání, jak musel Volpi nakonec doznat před italským soudem.

8. prosince 2013 rozeslal totiž komisariát okružní list všem členům řádu a hovořil o „extrémně závažných záležitostech“. Komisař obvinil zakladatele řádu hlavního představeného P. Stefana Marii Manelliho, jeho rodinné příslušníky a rodiče některých řeholních sester z nezákonných transakcí movitého i nemovitého majetku.

Z „okružního listu“ zbožného kapucína, pověřence a spolupracovníka papeže Františka ze dne 8. prosince 2013 uvádíme:

»Věcí extrémně závažnou – oficiálně vás s ní seznamuji teprve nyní – je převod disponibility jmenovitého a nemovitého majetku Institutu na věřící, známé duchovní syny a příbuzné zakladatele P. Stefana Manelliho, včetně některých rodičů řádových sester.

Takovéto operace, těžce hříšné z pohledu morálního i kanonického, i z hlediska prostředí civilního a trestního, byly uskutečněny po jmenování apoštolského komisariátu a ukazují tak záměr stáhnout tyto fondy z kontroly Svatého stolce.

Kdo toto všechno vykonal nebo povolil, dopustil se těžkých provinění, a pokud je řeholníkem, podléhá přísným kanonickým trestům. Podobné věci se udály také v dílech apoštolátu : nakladatelství, televizi....«

Tyto informace vyvolaly mezi věřícími značné pobouření. Nejednalo o nic jiného než o pomluvy a nactiutrhání, jak musel Volpi nakonec doznat před soudem. Komisař, který se oháněl kanonickými postihy, sám se dopustil zločinu podle kán. 1390 §2 a 3 KCP.

Rodina Manelli obvinila apoštolský komisariát z pomluvy a lži. Jelikož Volpi nebyl schopen nic ze svých obvinění doložit ani dokázat, musel nakonec přistoupit na zvláštní procese zvaným v Itálii „pattegiamento“, kterém se státní žalobce a obviněný se dohodli na výši finančního postihu.

Komisař Volpi musí zaplatit rodině Manelli odškodné ve výši 20 000 € a všechny soudní výlohy a zveřejnit omluvu všem bratrům a sestrám řádu.

Zásadní otázkou zůstává, zda osoba takového charakteru, jaký osvědčil P. Fidenzio Volpi, který se těší bezmezné důvěře papeže Bergoglia, je vůbec únosná, aby byla apoštolským komisařem.(viz)

                                                                       
                                                      (viz také)


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010