Menu


Bergogliovo morální krédo

                                       7.9. 2017

Francouzský sociolog Dominique Wolton vedl s papežem Františkem dvanáct rozhovorů,  které nyní vydádá v knižní podobě. Zveřejněné ukázky vzbudily velký rozruch. La Croix nabídla čtenářům možnost předkládat autoru Woltonovi otázky. Odpovědi byly zveřejněny 6. září.

Jedna otázka zněla:

Je si papež vědom opozice proti připuštění znovusezdaných rozvedených k přijímání, za které se přimlouvá v Amoris Laetitia?

Ano, papež si je toho vědom. Říká, že to vyžaduje čas. Pro něho to není zásadní otázka. Kdyby měl popsat svou hierarchii morálky, patřily by sexuální otázky k těm nejméně důležitým. V jeho očích tím nejhorším je pokrytectví, korupce a autoritářství, všechno, co převrací srdce člověka. To jsou pro něho skutečné katastrofy. Podle něho je nutné hájit Krédo o rodině, které zná celý svět. Ale současně je třeba vědět, jak je přizpůsobit realitám dnešního světa.

                                                                katholisches


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010