Menu


Bergogliova škodná opět nastupuje

                                                      2.8.2017

Další obětí se má stát kvetoucí institut Heroldi evagelia (Evangelii Praecones - podle encykliky Pia XII.)

Zakladatelem je João Scognamiglio Clá Dias (1939). Jako gymnazista byl členem třetího řádu Mariánské kongregace karmelitánů přísné observance. Na univerzitě vedl studentské bratrstvo.

V šedesátých letech se kolem něho shromáždila v San Paolu skupina mladých katolíků, aby se společně modlili, získali duchovní formaci a diskutovali o aktuálních otázkách církve a světa. Cílem byla misijní činnost a evangelizace.

V sedmdesátých letech vznikla touha po společném duchovním životě. Zakladatelé a další z členů se uchýlili do bývalého benediktinského opatství, aby zde prohlubovali tichou modlitbu a duchovní život. Z původních členů nikdo nevytrval, ale objevili se noví. Nejdříve provedli mariánské zasvěcení, začali společnou modlitbu hodin a konečně se objevila první pravidla. Pozvolna vzniklo společenství duchovního života mužů, od r. 1996 i žen. Základem byla kvetoucí mužská řeholní větev Societas Clericalis Vitae Apostolicae Iuris Pontificii Virgo Flos Carmeli a vedle ní paralelní ženská větev. Potvrdil je papež Benedikt XVI.

Z laického hnutí vzešla i kněžská povolání. První kněží byli vysvěceni v roce 2005, jedním z nich i 64letý zakladatel.

Společenství dnes působí v 80 zemích, jen 12 let po prvním svěcení má již 120 kněží a 20 jáhnů. Obě společenství mají více než 4000 členů po celém světě. Muži tvoří dvě třetiny. Celé trvání je poznamenáno masivním růstem hnutí. Od roku 2008 je João Scognamiglio Clá Días, generální představený, čestným kanovníkem baziliky Santa Maria Maggiore v Římě.

Podle důvěrných interních pramenů z Kongregace pro řeholníky, kterou vede brazilský kardinál João Braz de Aviz a španělský františkán José Rodriguez Carballo, vznikla zvláštní skupina zaměřená proti Heroldům. Tvoří ji jeden biskup, jedna řeholnice a jeden církevní právník. O důvodech tohoto seskupení není nic známo, stejně jako není dodnes nic známo o důvodech rozprášení františkánů Neposkvrněné. Pro Bergoglia je podezřelý každý, kdo měl kontakty s Plinio Corrêa de Oliveira, z jehož iniciativy vzniklo v Brazílii obdobné společenství Rytíři evangelia.(viz) (viz) (viz)

„Obezřetně sledovat nové církevní reality“

To je heslo kardinála Braz de Aviz, prefekta Kongregace pro řeholníky. Jaké reality? V Argentině vznikl např. v roce 1984 Institut Vtěleného Slova, který má dnes 800 kněží, 2000 řeholnic a 700 seminaristů. Působí na pěti kontinentech v katolické „periferii“ jako Papua Nová Guinea, Taiwan, Tunis, Rusko, Island, Palestina, Albánie, Ukrajina, Tadžikistán. Má svá centra i v Německu, Lucembursku a Holandsku.

Resumé:

Odhlédneme-li od více či méně zdůvodnitelných obvinění proti zakladatelům, mají tyto instituty podstatné společné znaky: Jsou vázány věrností k tradici církve, (tedy jsou spíše tomisté než rahnerovci), vyznačují se mimořádnou úctou k Panně Marii Fatimské a zasazují se o právo nenarozených na život. Mají velmi mnoho povolání (což je samo o sobě pro církevní hierarchy něco podezřelého) a disponují nemalými finančními prostředky.

     viz také

Podle Marco Tosatti, Stilum Curiae
Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010