Menu


Bergogliova nulová tolerance v praxi

26. května publikoval Marco Tosatti na stránkách STILUM CURIAE článek ze španělského listu PUBLICO, kompromitující Jorge Bergoglia, který musel být ihned odstraněn.  Článek popisuje případ zneužití mladistvého argentinským katolickým knězem.  V článku čteme:

Španělský list Publico zveřejnil 3. května 2018 svědectví argentinské matky Beatriz Varela, která po jedenácti letech obdržela od argentinské magistratury rozsudek, kterým se odsuzuje argentinská diecéze k zaplacení odškodného oběti pohlavního zneužívání.

Apelační soud v Quilmez v provincii Buenoss Aires potvrdil rozsudek, který v prosinci odsoudil diecézi Buenos Aires k zaplaceni odškodného ve výší 155 600 peset ( více než 23 tis €) za terapeutickou léčbu a morální škodu, kterou katolický kněz způsobil pohlavním zneužitím jejího syna,

15. srpna 2002 Beatriz Varela pozvala k sobě kněze Ruben Padro (50 let), aby vyučoval její dva syny o náboženských přikázáních. Kněz ji pak požádal, aby dovolila synovi strávit noc ve Formačním domě, ve kterém bydlel, aby mohl dále pokračovat v instruktáži a další den aby mu ministroval při mši svaté.

Syn Gabriel vylíčil soudcům, že kněz ho pozval, aby spal spolu s ním a vysvětloval to jako projev prohloubené otcovské péče. Využil této příležitosti, aby ho pohlavně zneužil. Syn o tom řekl: „Věděl jsem, že mě pohlavně zneužil, ale by jsem bezradný, co mám udělat, protože jsem měl strach a byl jsem v šoku. Když kněz usnul, utekl jsem domů a vylíčil všechno matce.

Beatriz šla ihned k biskupovi v Quilmez, který po počátečním zděšení dal najevo, že nehodlá nic podniknout. Varela pracovala v diecézní škole a byla vystavena nátlaku .

Varela se obrátila na církevní soud. Předseda soudu odmítl stížnost přijmout a nechal matku ponižujícím způsobem vyslýchat čtyřmi kněžími. Předložili jí dotazník s lascivnými otázkami. Varela se odebrala na arcidiecézní rezidenci k arcibiskupu Bergogliovi, odkud byla vyhnána bezpečnostním orgánem. V přilehlé katedrále zjistila, že provinilý kněz bydlí ve vikariátním domě ve Flores a spadá pod arcibiskupství Buenos Aires. Argentinská diecéze však nepodnikla nic . Žena pak podala žalobu na církev, která nic nedělá, aby zabránila zneužívání. Všichni kněží, kteří se dopustili zneužívání, jsou dále na svých místech. Dotyčný kněz, který zneužil jejího syna Gabriela, zemřel 2005 na AIDS.

viz

 


 viz