Menu


Bergogliova neotřesitelnost

 

                                                     30. května 2019

 

Bergogliova reakce na Otevřený dopis biskupů 


Před několika týdny katoličtí odborníci a preláti předložili teologickou diskuzi a obvinili papeže z hereze v otevřeném dopise. [qui]

V odpovědi na dopis biskupů František prohlásil, že z hlediska naukového byl vždy konzervativní a vůbec nebere vážně obvinění, která byla proti němu vznesena.

„Vždy jsem obhajoval nauku“, řekl papež mexické novinářce Valentině Alazraki v dlouhém interview (Vatican News qui) „Jsem konzervativní.“ Když se ho novinářka zeptala, jak reaguje na obvinění z hereze, papež prohlásil, že je bere „se smyslem pro humor“.

„Modlím se za ně také proto, že se mýlí a viděl jsem, že jsou to ubohé osoby, kterými někdo manipuluje“, dodal papež. „Viděl jsem, co jsou to za osoby, které to podepsaly.

„Ne, vážně, četl jsem ta obvinění se smyslem pro humor, řekl bych také s něžností, něžností otcovskou“, dodal.

„To znamená že se necítím zraněn. Co mě zraňuje, je pokrytectví, lež. Ale omyl jako takový, kterého se dopustily osoby opojené cizími idejemi, ne. Prosím, musíme jim věnovat více péče!“

Papež řekl, že jeho slova jsou často chápána mimo kontext, jako v případě jeho slavného výroku: „Kdo jsem já, abych soudil?, jež pronesl na adresu homosexuálního kněze, který se snaží žít čistým životem. (Tímto „knězem“ je pomocný biskup v Hondurasu, který zneužíval seminaristy (viz).

„Myslím, že jsem povyrostl a že jsem se stal trochu více svatým“, řekl. „Lidé se v průběhu svého života mění. Je možné, že moje kritéria se rozšířila, a když vidím problémy světa, dívám se na určité věci s vědomím větší úcty než dříve.“ A dodal: „Ano, v tomto ohledu myslím, že jsem se změnil“.

                                            


Pohrdavá odpověď papeže na obvinění z hereze – Vůbec si neuvědomuje závažnost svého postoje

Komentář Paolo Pasqualucciho.

Ve své odpovědi papež také dodal „A co jsou to zač, ti signatáři, těch 19“. Je to pohrdavý tón, i když je vysloven jakoby dobrosrdečně. Podobným způsobem reagují také novináři v Avvenire a La Stampa.

Je to ovšem tón, jakým odpovídá na všechny otázky a kritiky svého pontifikátu: je to tón trvalého výsměchu, který se výslovně vyhýbá přijmout meritum záležitosti.

Pokračuje tedy ve svém odmítání odpovědí. Kardinál Müller prohlásil, že Otevřený dopis je velmi vážná věc, uvádí fakta týkající se celého jeho pontifikátu a obsahuje velmi závažná obvinění, jimiž by se měla zabývat Kongregace pro nauku víry. Bergoglio dává najevo svou přesvědčenou suverenitu a jedná s druhými jak s méněcennými. Jsem jedním z 19, ale více se cítím znepokojen zaslepeností a zarputilostí tohoto člověka. Myslím, že si vůbec neuvědomuje závažnost situace, kterou způsobil. Udělal tu nejhorší věc, když nařídil uložit do AAS heretickou interpretaci, kterou sepsali argentinští biskupové k poznámce v AL, a která obsahuje povolení přistupovat k přijímání rozvedeným, kteří praktikují cizoložství, interpretaci, kterou nejdříve schválil v soukromém dopise.

Tuto svou autentickou interpretaci dvojakosti (autentickou, protože ji činí sám Zákonodárce), kterou prohlásil za jedinou možnost, dal zveřejnit v AAS, tedy v dokumentu, který představuje jeden ze zdrojů papežského magisteria. V hierarchii zdrojů se nachází na třetím stupni pramenů po encyklikách a apoštolských exhortacích (viz Harrison o papežských zdrojích (qui)).

Je to úděsný fakt, k jakému zatím v dějinách církve nikdy nedošlo, je to provokace proti Bohu, ze které naskakuje husí kůže. A to necháváme stranou jiné argumentace, které mohou vést k tvrdošíjným bludům, jak je to pro charakteristické pro Bergoglia jakožto zatvrzelého a nekajícího heretika.

Modleme se tedy a prosme spes contra spem, aby Pán způsobil a spadl mu z očí těžký závoj, a některý biskup nebo kardinál nalezl odvahu k otevřenému vystoupení proti faktické herezi.

Paolo Pasqualucci

Pramen: Chiesa e post concilio


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010