Menu


Bergogliova inkvizice (zatím) vítězí, ale,.....

                                                                           10. 7. 2016

Nevím, zda jste to zaregistrovali, ale v současné době nenajdete v médiích jediný hlas v protisměru, který by sděloval, co se opravdu děje pod bergoliovským režimem v církvi. Ocitli jsme se pod olověnou argentinskou diktaturou.

Zdá se, že ten, kdo by mohl být v médiích na obtíž Bergogliovi, ztratil právo promluvit. Dokonce i nejpřednější katoličtí intelektuálové, kteří se tvrdě vyjádřili k Amoris laetitia ( myslím na Speamanna, Grygiela, nebo Seiferta, na ty kteří spolupracovali s JPII a BXVI: stali se v médiích neviditelnými. Dokonce i exkluzivní interview mons.. Gänsweina, sekretáře Benedikta XVI., není v médiích takřka k nalezení. Stejně tak kritické hlasy některých teologů, biskupů nebo kardinálů.

TOTÁLNÍ CENZURA. NEVÍDANÁ VĚC. JE MOŽNÉ, ŽE ŽÁDNÝ HLAS SE NEZVEDNE, ABY OBVINIL TUTO NASTOLENOU DIKTATURU A CHVÁLY A OSLAVY „MILOSRD NÉHO ARGENTINCE“?

Zbývají – pravda - stránky. Díky Bohu, je ještě možno psát a číst pravdu. A hle, nějaký bergogliovský klerik chrlí anathema proti této síti, protože ji není možno kontrolovat a uložit jí balvan mlčení. Nějaký přítel si stěžuje, že tato argentinská diktatura je opravdu smutná a byla nastolena bez nejmenší kritické reakce dokonce i ze strany laiků.

To je naivní konstatování, protože právě laická média jsou nejvíce spoutané opory Bergoglia. Konečně našli někoho, kdo může realizovat jejich sen: zničit pravou katolickou církev. Proto je zcela přirozené, že tleskají a podporují ho a snaží se umlčet kritické hlasy katolického odporu.

Je tu však zpráva, která praví: Odpor zvítězí, protože Kristus zvítězí. Buďte si tím jisti! . Nezvítězí hereze a odpadlictví, i když mají na své straně všechnu světskou moc.

Dnes se zdá, jakoby vítězil ten, kdo chce likvidovat katolickou víru, ale Král nebes dá viditelně triumfovat Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

O to dnes prosme naši Matku a prosně ji za obrácení toho, který utiskuje církev a který spolupracuje na maření Božího díla. Modleme se za pronásledovatele a za spásu jejich duší.

A modleme se k Panně Marii, aby chránila naše duše před lží, podlostí a zbabělostí. Celý náš život ať je pod jejím ochranným pláštěm. Svěřme se Pomocnici křesťanů a vítězné Královně.

Antonio Socci, 10. července 2016 Lo Straniero
Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010