Menu


Bergoglio se bojí shromáždění svých kardinálů

                                                                      10.8.2018

 

29. června uspořádal papež konzistoř pro jmenování nových kardinálů. Potřetí po sobě však po této tajné konzistoři nenásledovalo shromáždění všech kardinálů, kteří jsou v Římě přítomni. Naposled se tak stalo 14. února 2015. Před 2. vatikánským koncilem to byl vždy moment, kdy papež oznámil jména nových kardinálů; obyčejně týden před jejich slavnostním uvedením bylo toto shromáždění privilegovanou příležitostí ke kolektivní diskuzi a papežově prezentaci současného stavu církve. Vzhledem k rozšíření církve po celém světě to také byla příležitost k vzájemnému poznání a výměně názorů.

Je to jistě ojedinělá, neřku-li kontradiktorní volba ze strany papeže, který tolik zdůrazňuje kolektivitu, dialog a sdílení. Proč tomu tak je? Pokusme se o úvahu a hypotézu.

V roce 2016 byla zveřejněna Amoris laetitia. Z toho vzešly, jak víme, požadavky na vyjasnění – dubia – a nadále trvají nespokojenosti, polemiky a tenze. V kolegiálním shromáždění, kde se každý může ujmout slova, bylo by pro Bergoglia prakticky nemožné neodpovědět. Ale to by mu znemožnilo pokračovat nadále ve své politice, která otázky vyvolává, a nikoliv zodpovídá.

Zmínili jsme se o AL, protože první tajná konzistoř se konala v době, kdy byla AL publikována. Ale i v následujícím období nechybělo „obtíží“, na které by se kardinálové jistě ptali. A ty nescházejí ani dnes.

Proto první závěr, k němuž můžeme dospět, je, že panující papež má strach z otevřené konfrontace s těmi, kteří jsou podle statutu jeho prvními spolupracovníky a rádci. Bergoglio však ve skutečnosti dává přednost autokratickému a monokratickému stylu. I ti spolupracovníci, kteří by s ním mohli diskutovat v naprosté loajalitě vzhledem ke svému postavení a odpovědnosti, byli vyloučeni a nahrazeni přitakávači, kteří si každé ráno čtou aktuální meteorologické podmínky z tváře svrchovaného vládce.

Tento papež si kardinálského kolegia evidentně neváží. O tom svědčí jeho slavná devítka na reformu kurie, kam si povolal jen sobě oddané osobnosti. A to svědčí spíše o byrokratizaci než o využití existujícího organismu a tedy o jeho nadbytečnosti, což jistě vyvolává pochybnosti.

Současný mocnář se chce zřejmě vyhnout tomu, aby si lidé z různých kontinentů vyměnili názory a dospěli k nějakým kritickým závěrům o panující politické a naukové nesrovnalosti, zmatku a rozkolísanosti. A nedej Bože, aby tito kardinálové přišli s nějakými ideami, vyslovili kritické názory a měli lesk důstojnosti...

Marco Tosatti


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010