Menu


Bergoglio s polámanou pastýřskou holí

(ANSA) Během mše na stadionu v Sarajevo vystupoval papež František s berlou slepenou lepicí páskou. Při zmatku, který mši předcházel, berla spadla a zlomila se těsně pod křížem. Ceremoniář Marini chtěl opatřit novou berlu, ale pak se našlo nouzové řešení: hůl byla slepena lepicí páskou.

                                               

Titul homilie zněl: Panuje zde klima války, nikoliv však pro toho, kdo hledá setkání kultur. Nic proti nezbytnému úsilí o zajištění občanského soužití mezi kulturami. Ale nikoliv za podmínek homogenizace rozličných druhů víry, která neodpovídá Pravdě.

                                                      

Navíc, Radio Vatikán k mezináboženskému setkání sdělilo: Dialog je škola humanity a faktor jednoty, který pomáhá budovat společnost na toleranci a vzájemné úctě. To prohlásil František v centru františkánského studentátu v Sarajevu. Při setkání se recitovala modlitba za mír v zemi a na celém světě, která je anulováním Nejsvětější Trojice, jak ji zjevil náš Pán Ježíš Kristus, Bůh a Slovo, které se pro nás vtělilo a zemřelo. (pokud nemám použít silnějšího termínu). Posuďte sami:

My, kteří pocházíme od Abrahama podle víry v tebe, jediného Boha, židé, křesťané a muslimové, pokorně stojíme před tebou a prosíme s důvěrou o mír pro tuto zemi, Bosnu a Hercegovinu, aby zde mohli přebývat v míru a harmonii muži a ženy rozličných náboženství, národností a kultur. Prosíme tě , Otče, ať se tak stane ve všech zemích světa.

My nejsme potomci Abrahama podle stejné víry s židy a muslimy. List Židům 13, 20 hovoří o věčné Smlouvě, kterou zpečetil veliký pastýř ovcí Pán Ježíš svou krví, jako nový a věčný Velekněz. Jasně o tom mluví v evangeliu sám Ježíš: Dříve než byl Abraham, jsem já (Jan 8, 58) . Je zbytečné znovu zdůrazňovat, kdo je to: Jsem Já!

Jak je možné, že nikdo nepovstal a nevolal to ze střech? Mír nevychází z dialogu, ale od Krista, Knížete pokoje.

Tento zcela nepřijatelný synkretismus byl navíc zvěčněn absurdním symbolem, který přijal jako dar sám papež.

                                          

Maria Guarini, Chiesa e post concilio
Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010