Menu


Bergoglio při pašijích poklekl

Na Květnou neděli při přednesu Pašijí na Náměstí Sv. Petra papež František po slovech Ježíš zvolal opět velkým hlasem a vypustil duši poklekl na připravené klekátko.

Je třeba o tom referovat, protože chybějící poklekání papeže před Nejsvětější Svátostí je opakovaným tématem úvah. Pokleknutí při zprávě o Kristově smrti je velkým projevem úcty. Pokleknutí před Ježíšem reálně přítomným v Eucharistii je nejvyšším klanění, které znamená mnohem vyšší úctu.

Giuseppe Nardi, katholisches


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010