Menu


Bergoglio: potřebujeme „morálku rozlišování“

 

Tak jako při své minulé cestě sešel se Bergoglio v Santiagu de Chile opět s chilskými jezuity na „soukromé návštěvě“. Kolumbijský jezuita Jontathan Marín Cano byl rychlejší než jeho spolubratr Spadaro a uveřejnil již 19. ledna obsah této konference na internetových stránkách kolumbijských jezuitů. Ve své zprávě hovoří o nepřátelské atmosféře v Chile a o polemikách, které se týkají vysokých nákladů Bergogliova pobytu, sexuálních zločinů P. Karadimy a jmenování biskupa Barrose.

Setkání se konalo u hrobu P. Hurtada. Mělo se jednat o něco neobvyklého. Bergoglia přijal provinciál a po svém „tradičním pozdravu“ byl přijat „spontánním potleskem“.

Dále probíhala obvyklá „nenucená konverzace“, při které Bergoglio odpovídal na dotazy spolubratří. Papež vyzval jezuity, aby jemu a řádu sloužili charismatem od Ducha Svatého. Toto charisma je „rozlišování“. To je „zvláštní dar naší rodině“.

Papež ho nazývá „náš rodinný dar“, jenž nyní církev obzvlášť naléhavě potřebuje v oblasti morálky“.

V této souvislosti mluvil Bergoglio znovu obšírně o Amoris laetitia a o tom, že ústředním bodem tohoto apoštolského dokumentu je morálka rozlišování.

O specificky „jezuitském“ charakteru sporného dokumentu AL takovým způsobem dosud nemluvil.

Papež varuje před zesvětštěním

Druhé téma mířilo „více do nitra“, napsal kolumbijský jezuita. Bergoglio varoval své spolubratry před nebezpečím zesvětštění. Nejde o postavení uprostřed světa, jak o něm mluví sv. Jan (15, 18-19). Riziko zesvětštění je pro Bergoglia „subtilnější pokušení“. Je to pokušení „falešného proroctví“, které pozvolna sterilizuje charisma a osobní dary, jak je to typické pro zlého ducha, takže ani nepozorujeme, že již nejdeme po cestě pravdy evangelia (srov. Gal 2,14).

Následovaly ještě další aspekty, které jistě budou zveřejněny, uvádí samozvaný referent. Jezuité pak darovali Bergogliovi mezi jiným kříž P. Hurtada. Byl  prý přitom evidentně dojat!

Katholisches