Menu


Bergoglio odmítá žádost o zasvěcení Ruska Neposkvrněnému Srdci

Údajný velký mariánský ctitel Jorge Bergoglio, který se před sochou Panny Marie Fatimské zmohl jen na několik ubohých slov, ukazuje dále svou pravou tvář. Jeho předchůdci se obávali vyslovit v zásvětné modlitbě jméno Ruska právě s ohledem na jeho ateistické pohlaváry. Nyní, když se na hlavu katolické obrací sám ruský prezident, situace se otočila. Věřící vládce Ruska nenachází věřícího papeže.  (viz video)

                                              

       František "žehná" se satanským  islámským  "růžencem", Rio de Janeiro 2013


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010