Menu


Bergoglio mobilizuje obranu

 

 

v pozadí vpravo Antonio Spadaro

Během pobytu v Kolumbii navštívil Bergoglio 10. září místo Cartagena de Indias, kde je pochován sv. Petr Claver, u jehož hrobu se modlil. Nato se soukromě setkal s jezuity. O tomto setkání referuje La Civiltà Cattolica. Autorem zprávy je jeho důvěrník Antonio Spadaro.

Z odpovědí na otázky účastníků vyplývá, že to, co mu leželo nejvíce na srdci, byla obhajoba jeho exhortace AL. Bergoglio totiž již před měsícem obdržel závažný dopis Correctio filiaris.

Když bude papež mluvit v Cartagene o mnoha komentářích úctyhodných osob, které jsou nicméně falešné, měl nesporně na mysli signatáře Correctio filialis. Celé jeho vystoupení před jezuity bylo mobilizační výzvou, aby hájili a podpořili „teologii“ Kaspera a Schönborna.

V úvodu nejdříve vyrukoval s požadavkem, aby nauka nezůstávala strnulá, ale formovala a přizpůsobovala se v dialogu s životem a se skutečností:

Viděli jsme, jaké škody způsobil brilantní scholastik Tomáš. Scholastika upadla, upadla, upadla. Stala se učebnicí bez života, pouhou ideou a byla nahrazena pastorační kazuistikou. Alespoň za mých časů jsme se tak učili. Řekl bych, že to bylo nadmíru směšné, že filozof Losada, když chtěl vysvětlit metafyzickou kontinuitu, mluvil o puncta inflata... (zjevené body).

Proto: Filozofii nikoliv v laboratoři, ale v životě, v dialogu se skutečností.

Pak hned začal mluvit o Amoris laetitia.

Využívám této příležitosti, abych řekl něco, co musím říct na téma spravedlnosti a také lásky. Slyším mnoho komentářů – úctyhodných, protože je přednášejí Boží děti, ale falešných – o posynodálním apoštolském listě. K pochopení Amoris laetitia je nezbytné přečíst ji od začátku až do konce. Začít první kapitolou, pak pokračovat druhou atd... a přemýšlet. A číst, co řekla synoda.

Za druhé: Někteří tvrdí, že v Amoris laetitia není žádná katolická morálka, nebo alespoň bezpečná morálka. K tomu bych chtěl jasně říct, že morálka v Amoris laetitia je tomistická, velkého Tomáše. Můžete se zeptat velkého teologa, dnes jednoho z nejlepších a nejzralejších, kardinála Schönborna. Chci říct to, abyste pomohli lidem, kteří věří, že morálka je ryzí kazuisitka. Pomozte jim, aby si uvědomili, že velký Tomáš, který obsahuje největší bohatství, je ještě dnes schopný nás inspirovat. Ale na kolenou, vždycky na kolenou…

Kardinál Schönborn stále hraje v souvislosti AL významnou roli

Přisuzuje se mu rozhodující role v závěru druhé synody, když připravený text nezískal potřebný souhlas. To by zviditelnilo rozkol v církvi a nenapravitelně poškodilo Františkův pontifikát v první rozhodující akci. Tehdy Schönborn diplomatickým trikem dosáhl kompromisu. I tak prošel text díky jednomu hlasu kardinála Müllera. Papežova reputace byla zachráněna.

Právě proto svěřil František představení závěrečné zprávy Schönbornovi a nikoliv prefektu Kongregace pro nauku víry Müllerovi. Postoje těchto dvou se diametrálně rozcházejí. Bergoglio návrhy kardinála Müllera a Kongregace pro nauku víry nechal zcela bez povšimnutí. Ze všech těchto malých i velkých gest i při papežově mlčení je možno udělat logické závěry.

Při prezentaci AL řekl Schönborn, že církev tímto dokumentem otevírá rozvedeným a civilně sezdaným dveře k přijímání eucharistie. Současně prozradil tisku, že tato praxe platí v jeho diecézi již 15 let.(!) Kardinál Müller naopak napsal v Osservatore Romano v říjnu 2013:

Boží milosrdenství není žádný dispens od Božích přikázání a směrnic církve. Poskytuje spíše milost a sílu k novému povstání z pádu k životu v dokonalosti podle obrazu nebeského Otce.

Po několika měsících odhalil sekretář synody arcibiskup Bruno Forte, že mu papež František uložil, aby v závěrečné zprávě o přijímání rozvedených pomlčel:

Kdybychom hovořili výslovně o přijímání sezdaných rozvedených, kdo ví, jaký povyk by mohl někdo ztropit. Nebudeme o tom přímo mluvit. Udělej to tak, aby předpoklady byly dány, a závěr vyvodím já.

Forte tento papežův tah označil za typicky jezuitský.

13. července při přípravné akci na setkání rodin v irském Limericku se Schönborn pochlubil. Po tiskové konferenci k prezentaci AL 8. dubna 2016 ho přijal papež František. Zeptal se ho, zda je Amoris Laetitia „ortodoxní“, tedy v plném souladu s katolickou naukou.

Odpověděl jsem: „Svatý otče, je dokonale pravověrná.

Když Kasper sklidil silnou kritiku ostatních kardinálů, přispěchal mu Bergoglio hned druhý den konzistoře na pomoc a do nebe ho vychvaloval:

Tomu se říká provozovat teologii na kolenou. Děkuji. Děkuji.

Jestliže má být Schönborn skutečně garantem toho, že AL je „tomistická“, budou tím kritikové exhortace sotva přesvědčeni. Právě Schönborn přispěchal se svou antitomistickou a zbloudilou „teorií graduality“ již v první synodě 2014. A tak do církve vnikla sexuální revoluce.


Podle Giuseppe Nardi, Katholisches