Menu


Bergoglio celebroval "versus Deum"

O letošním svátku Křtu Páně ( podle kalendáře NO) celebroval papež František v Sixtinské kapli u původního oltáře versus Deum. Papež Benedikt XVI. dal „Volksaltar|“ odstranit a celebroval nadále u původního hlavního oltáře pod velkým obrazem Posledního soudu.

Když den po svém zvolení celebroval Bergoglio pro papežské kolegium, poručil přinést dřevěný oltář zpět, ale tento exces se zatím neopakoval.

Když kardinál Sarah jak prefekt Kongregace pro poposvátné obřady vznesl požadavek, aby se oběť mše svaté slavila opět ad Orientem, ozval se Vatikán, že žádné změny nebudou.
Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010