Menu


Belgický primas horlivým apoštolem sodomie

                                                          8. 5. 2018

Belgický primas kardinál Jozef De Kesel přijal 24. dubna skupinu gayů HLMW a ve své promluvě prohlásil: »Církev musí více respektovat homosexuály, a to i v jejich sexuálních zážitcích«. To znamená, že se dovolává oficiální legalizace pro skutky sodomie, která byla a je předmětem výslovného odsouzení ve Starém i Novém zákoně.

Není třeba zdůrazňovat, že takový požadavek je v naprostém rozporu s trvalou tradicí církve, Písma svatého a katechismu a mnoha dokumentů Svatého stolce. Jak uvedla Propaganda gayů HLWM, De Kesel prohlásil, že odsuzování homosexuálních aktů »je nadále neúnosné«.

Tento kardinál, velký chráněnec kardinála Danneelse, zapleteného do skandálního případu krytí homosexuálních zneužívání a velký přítel a rádce Jorge Bergoglia, použil ve své argumentaci jeho známý výrok: Kdo jsem já, abych soudil... ale zcela pomlčel, jak se často stává v podobných případech, o celé citaci a o charakteru homosexuálních svazků podle Katechismu a nauky církve; omezil se na ta slova, na něž se často odvolávají homosexuální aktivisté a skupiny. Kesel sám přiznává, že ještě před deseti lety by takové požadavky nebyly vůbec možné. Narážel tím na Benedikta XVI., který tohoto kardinála neměl v úctě. Jenže ony jsou stejně neúnosné i dnes.

Kesel připustil, že on sám by se před dvaceti lety vyjadřoval o homosexualitě zcela jinak a přidržoval by se nauky Nového zákona a Církve. Západní církev tehdy k takové změně ještě „nedozrála“.

Ale Kesel se neomezil pouze na to. Jak napsaly některé listy, kardinál uvažuje o určité formě „slavení“ těchto svazků formou modlitby a náboženského znamení pro tyto zvrácené vztahy. Kardinál vyjádři přaní vyjít vstříc požadavkům homosexuálních katolíků a poskytnout jim nějaké symbolické uznání ze strany církve. Přímé „požehnání“ pokládá zatím za příliš silné, spíše by mělo jít o nějaký „obřad poděkování“ a nějaké „modlitby“, zatím bez prstýnků...

Je-li v církvi něco neúnosného, pak je to Bergogliův oblíbenec kardinál De Kesel a zoufalý stav jeho církve.

Marco Tosatti, Nuova Bussola quotidiana