Menu


Barbarský vpád do Panteonu

 

 

Před 1409 roky byla nejslavnější stavba Říma změněna na katolický chrám. Letošního roku bylo toto výročí „oslaveno“ tím způsobem , že před slavný oltář tisícitelého chrámu byl postaven nový pevný „stůl“ podle Novus Ordo tak barbarským způsobem, že činí historický oltář prakticky nepoužitelným.

 
      Původní hlavní oltář

 

        Nynější stav

Pramen :Katholisches