Menu


Baldisseriho nezměnitelné dogma: Dogmata církve se mohou vyvíjet

¨
Mezinárodní katolická iniciativa Voix of the Family (Hlas rodiny) kritizuje výroky kardinála Baldisseriho na mezinárodní konferenci Papežské rady pro rodinu 22. - 24. ledna. Generální sekretář biskupské synody znovu zpochybňoval nauku církve o nerozlučnosti manželství a hájil kontroverzní téze kardinála Kaspera. Delegáty konference prý nemá šokovat, když teolog odporuje církevní nauce. Dogmata se podle něho „mohou vyvíjet“. Kdyby se mělo mluvit jen o tom, o čem se již mluvilo, synoda by prý neměla smysl.
Podle Marie Madiseové, ředitelky Voice of the Family, jsou takové projevy jen matením lidí a odvádějí od pravých problémů, které rodiny mají.
                                                                              Kath-net
                                                                 Kardinál Baldisseri           

Poznámka:
 
Pan kardinál se vyjadřuje s velkou sebejistotou, zřejmě se cítí zaštítěn Bergogliem. , Vývoj dogmat známe jako postupující poznání směrem ke stádiu, kdy věroučný obsah dosáhne takové jasnosti a jednoznačnosti, že je nejen možno, ale nutno formulovat jeho definitivní znění jako závazný článek víry. Vývoj jednou definovaného dogmatu opačným směrem nepřichází vůbec v úvahu. Zcela absurdní je uvažovat o „vývoji“ aby dogma lépe vyhovovalo lidem anebo dokonce sanovalo úpadek kázně a víry.
 
Svátostné manželství je nerozlučné nikoliv proto, že se na tom usnesla nějaká synoda, je Boží ustanovení. „Vrtat“ do jeho přikázání je nejen rouhavá troufalost, ale také projev ztráty víry. Boží vůle je projev Boha nejvýš svatého, nejvýš moudrého, nejvýš dobrotivého a nejvýš spravedlivého. Jeho ustanovení o posvátné nerozlučnosti manželství je stejně moudré a stejně nezbytné jako zákon o gravitaci či kterýkoliv jiný přírodní zákon, který Moudrost stanovila s nejvyšší přesností a důkladností. Jestliže začnou nápadně padat mosty, stropy či praskat lana, není to povel ke změně a uvolnění přírodních zákonů a sotva někdo vystoupí s tvrzením, že tyto zákony se vyvíjejí. Pokud jsou někomu Boží přikázání nepohodlná nebo dokonce neúnosná, pak je to člověk, který už dávno a v mnohém zbloudil, vypadl z řádu, vykolejil nebo uvázl na mělčině a žádná „změna“ Božího přikázání mu nemůže pomoci.
 
Páni kardinálové a preláti i se svým vůdcem ať si laskavě protřou zrak. Jejich svatou povinností je usilovat o to, aby to, co vykolejilo, se vrátilo na své místo, aby se ve všem plně obnovil Bohem stanový řád, a nikoliv bláznivě rozvrtat i to, co ještě zbylo. Místo aby se probudil a utvrdil zbytek, který je na vymření, přesně podle přísloví: „Zloděj křičí: Chyťte ho!“ odvádí Bergoglio pozornost od vlastní demoralizační kampaně svými jízlivými poukazy a tituly, kterými s oblibou častuje ty, kteří mu překážejí, protože trvají na věrné a neporušené víře našich Otců.
 
                                             
 

Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010