Menu


....až se ucho utrhne

 

 

Několik vlivných laických katolíků v Itálii veřejně vyjadřuje nelibost vůči administrativě papeže Františka. „My, drahý Svatý otče, jsme nenapsali knihu ani neprovedli podrobnou analýzu. Každý den však vidíme plíživý oheň, který pohlcuje a ničí katolickou církev v Itálii i ve světě,“ uvádí otevřený dopis v deníku Daily a noviny „Il Foglio“. Mezi signatáři jsou spisovatel Francesco Agnoli a filozof Giovanni Zenone. Kritizují stav, že ve skutečnosti nikdy neexistoval „bergoglioský efekt“ v podobě obnovy církve. „Církev v pohybu“ je jen slogan - bez odrazu na realitu. Katolická církev „je ve skutečnosti rozdělena a rozervána“. Místo toho je v kostelích stále větší prázdnota. Synodální projekty zatím vedly pouze ke „kontroverzním a prakticky zcela zbytečným a kontroverzním dokumentům“. Poslední papežský dekret omezující „starou mši“ přivodil „ještě větší chaos a rozdělení“. Po osmi letech autoři dospěli k závěru, že od doby, kdy je František ve funkci, církev „hoří“ jako nikdy předtím: „Je rozdělena a rozervána, v Itálii, Číně, USA, Německu.“ Mnoho laiků tím také trpí. V atmosféře slábnoucí plurality se mateřská církev stále více jeví jako nevlastní matka. „Proto vás prosíme: Ukončete tuto občanskou válku v Církvi,“ zní poslední výzva papeži.

(KNA) Catchwords