Menu


Australští studenti svým biskupům

 

Katedrála v Sydney

: Zůstaňte katolíci!

I v mimořádném epochálním zmatku, jaký v církvi prožíváme, přicházejí dobré zprávy, které vlévají důvěru a naději do budoucna, ať se na horizontu objevují jakékoliv mraky a narážíme na nejapné a dvojznačné projevy lídrů na všech úrovních, až na vzácné výjimky.

Jedna z těchto dobrých zpráv přichází až z Austrálie a rád se o ni s vámi podělím.

Australští katoličtí studenti poslali svým biskupům otevřený dopis v souvislosti s připravovanou plenární radou církve v celé zemi. Až potud nic mimořádného. Ale samotný obsah dopisu je velmi zajímavý. Studenti totiž vyzývají své biskupy, aby zůstali věrni nauce církve a odmítli výzvy k ordinaci žen.

Mnohé příspěvky pro plenární radu učinily chvályhodné doporučení, aby ženy byly účinněji zapojeny do existující správy církve“, praví se v dopise, který podepsalo 200 studentů a členů Katolické asociace australských studentů (ACSA). Hlavním signatářem je prezident ACSA Alexander Kennedy.

Nicméně s velkým zármutkem jsme konstatovali, že mnozí také požadují změnu samotné ústavy  církve, tak jak ji stanovil Kristus“. „Žádáme plenární radu a australské biskupy, aby odmítli  výzvu k ordinaci žen“.

Pátá plenární rada se má konat 3. - 10. října 2021 v Adelaide, následovat má pak další 4. - 9. července 2022 v Sydney. Termíny byly posunuty vzhledem k pandemii Covid-19.

Studenti vysvětlili, že plně podporují povinnou úctu k roli žen v církvi, ale že stejně jako Jan Pavel II. a jeho nástupci nevěří, že tyto role se týkají také kněžského svěcení. Naopak, poskytují plnou a bezpodmínečnou podporu integraci žen v rolích důležitých sektorů, jako jsou posvátná teologie, komunikace, evangelizace a (v míře, jaká je přiměřená pro laiky) také ve správě.

Náměstkyně prezidenta ASCA Claudia Tohi připojila, že dopis vyjadřuje přání sdílet Krista spolu s druhými, pod vedením biskupů.

Pravda“, píše Tohi, „není určována náladou doby ani počtem abstraktních konceptů. Pravda je osoba, je to Boží Syn, který obětoval svůj život za spásu celého lidstva“. „Mladí lidé touží po autentickém vztahu ke Kristu; to nelze usnadnit nějakou komisí“, říká dále list. „My věříme, že opravdová reforma církve nevzejde z přemísťování zdrojů od jednoho komitétu k druhému, ale z přesvědčení a lásky ke katolické víře ze strany jednoho každého katolíka“.

Žádáme plenární radu, aby znovu přivedla církev v Austrálii k nadčasovým pravdám evangelia, které církev hlásala po celá dvě tisíciletí“, praví se v poselství studentů.

Radio Roma Libera