Menu


Augiášův chlév v Hondurasu

                                      7. 12. 2018

Kardinál Maradiaga a jeho někdejší pravá ruka

Milenci, zneužívání a „sladký život“ Maradiagovy pravé ruky

V diecézi kardinála Oscara Rodrigeze Maradiagy vyplavaly na povrch jak sexuální zneužívání, tak homosexuální praktiky kardinálovy pravé ruky, biskupa Pineda. Ten byl sice odvolán, ale nebylo proti němu zahájeno žádné řízení. Zveřejněná reportáž odhaluje znepokojující scénář o životě „chráněnce“  nejpřednějšího spolupracovníka papeže Bergoglia.

V diecézi kardinála Oscara Rodrigueze Maradiagy a rovněž církvi v Hondurasu byly způsobeny závažné škody: jsou spojeny se sexuálním zneužíváním a homosexuálními styky pravé ruky kardinála Maradiagy, biskupa Pinedy, jehož demise byla přijata, ale nebyly proti němu zahájeny žádné kanonické kroky a není známo, že by probíhala jakákoliv vyšetřování. 8. listopadu zveřejnil ConfidencilaIHN.com, největší a nejnavštěvovanější honduraský web klíčové svědectví a další dokumentaci; toto svědectví nejen potvrzuje další řadu obvinění proti pomocnému biskupovi z Taegucigalpy Juanu Jose Pinedovi Fasquelle, ale přináší další podrobnosti tohoto případu.

V červenci přijal papež František demisi biskupa Pineda, který je obviněn, že pohlavně zneužíval seminaristy. Mnozí z nich napsali dopisy, ve kterých si stěžují na situaci v semináři. Mimo to byl obviněn, že si vydržuje celou skupinu homosexuálních milenců; k tomu se váže případ prapodivné správy diecézních financí v diecézi kardinála Maradiagy, jednoho nejpřednějších rádců současného papeže a klíčové osobnosti v tzv. devítce důvěrných papežových poradců, pověřených reformovat papežskou kurii, kteří sehrávali důležitou roli při jmenování takových důležitých osobností, jako je kardinál Cupich (spolu s McCarrickem) na arcibiskupský stolec v Chicagu, či jmenování arcibiskupa Pena Parry na místo zástupce státního sekretáře.

Mons Pineda (57 let) velmi často zastupoval v diecézi kardinála Maradiagu, který podniká mnoho zahraničních cest. A především letos na jaře řídil diecézi po dobu, kdy byl kardinál ze zdravotních důvodů nepřítomen.

Obvinění z morální a finanční korupce vyvolala v květnu 2017 apoštolskou vizitaci. Její výsledky byly předány do rukou papeže, ale nikdy nebyly zveřejněny. Stejně tak nebylo veřejnosti sděleno nic o sankcích proti pomocnému biskupovi ani o žádných nápravných opatřeních týkajících se samotného biskupa.(viz)

Závažné je obvinění ze špatného hospodaření s 1,3 mil. dolarů, které poskytla honduraská vláda na charitativní projekty a které se, jak uvádějí prameny, beze stopy „zcela ztratily“.

Podle klíčového svědka ConfidencilaIHN uvedlo nové podrobnosti. Aby získal Pineda tuto vládní podporu, navštěvoval farnosti a žádal od farářů argumenty pro žádost o subvenci z vládních fondů. Někteří poslechli, jiní ne. Žádný z předložených projektů se však nikdy neuskutečnil. Autor článku David Ellner Romero vysvětluje, že jednoho z údajných Pinedových milenců, Ericka Cravioto Fgajarda, laika z Mexika převlékl pomocný biskup za kněze, aby pro něho získal finanční podporu na koupi automobilu Toyota Yaris a sestavil k tomu „dobře složený dopis“.

Dopis byl „složen tak dobře“, že Maradiaga ho beze všeho podepsal, a vůbec neznal „pravý záměr svého asistenta“ a „kriminální organizaci na lákání a zneužívání státních fondů“. Církev sama tok peněz nekontrolovala a „pokládala je za garantované osobou biskupa Pinedy“, který kardinála vodil za nos a ten prostě podepisoval.

Tyto peníze pak sloužily pak k podpoře sexuálních radovánek, k udržování sítě amantů, kteří tak získávali nemovitosti, auta, motorky a zahraniční cesty. Všechny tyto případy jsou nyní dokumentovány současně s příslušnými homosexuálními praktikami. Ty se odbývaly převážně ve Villa Iris, součásti kardinálovy rezidence.

National Catholic Register uvedl letos v březnu, že milenec Cravioto měl k dispozici prostranný salon v kardinálově rezidenci.

Při svých cestách po městech v diecézi si Pineda, který cestoval vždy v doprovodu dvou osob, objednával dva pokoje a noci pak trávil v jednom z nich se svým asistentem Oskaritem.

Pineda ovšem cestoval také občas se dvěma ministranty. Bydleli pak všichni tři v jednom pokoji s jedním lůžkem a divanem. Ráno byl divan netknutý, protože biskup spal s oběma chlapci v jedné posteli. Jednomu ze svých milenců jménem Denis hradil Pineda pobyt a studium na Honduraské katolické univerzitě.

Tak bychom mohli pokračovat a uvádět fakta, která jsou zveřejňována v médiích, ale jakoby vůbec nezajímala ani Maradiagu ani Bergoglia. A není to podivné, že k těmto skutečnostem mlčí i honduraské úřady?

Marco Tosatti, Nuova Bussola Quotidiana