Menu


Ateistická univerzitní profesroka našla cestu k víře

Ateistická univerzitní profesorka našla cestu ke katolické víře díky četbě křesťanských spisovatelů.

Dr. Holly Ordway napsala knihu, která líčí její cestu ke katolické víře. Její ateistický postoj se zakládal na určitém druhu pýchy, která byla v podstatě dílem náhody. Pokládala se za nadřazenou nad věřícími, ale v pozadí figurovaly pochybnosti o vlastní osobě. Vyhýbala se otázkám o podstatě lidské osobnosti a dilematům, jako jsou potraty a eutanazie. Aniž si to uvědomovala, teprve knihy jako Lewisovy Letopisy Narnie, Pán prstenů J. R. R. Tolkiena nebo básně jezuity Gerarda Manleye Hopkinse umožnily její fantazii, aby akceptovala také transcendenci. Tato četba jí zpřístupnila přijetí světa, který dříve nedokázala racionálně pojmout. Teprve po svém obrácení si uvědomila, jaký význam měla tato literatura pro její cestu k víře.

Nejdříve se přiklonila k protestantismu, nyní vstoupila do katolické církve. Tento krok označila sama „za to nejlepší, co učinila“. Plnost víry a svátosti upevnily její duchovní život, jaký dříve nepoznala.

Francis Philips představil její knížku „Not God´s Type“ na internetových stránkách Catholic Herald .
Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010