Menu


Arcibiskup trefil hřebík na hlavičku

20. 10. 2015

Útok na rodinu pochází od ďábla. Je nezbytný duchovní boj.

                                              

Z vystoupení arcibiskupa Fülöpa Kocsise z řeckokatolického arcibiskupství Hajdudrog v Maďarsku.

Zaměřím svou pozornost k paragrafu 8 Instrumentum laboris, ale ve skutečnosti spatřuji zásadní chybu v celém textu: schází zde naše hledisko na tato témata. Z toho důvodu bych mohl jmenovat všechny paragrafy, které analyzují současnou situaci ve změněné společnosti a epoše a těžkosti, které nastaly v poslední době a které jsou nazvány „výzvou“.

Zdá se mi, že text postrádá vysvětlení původu, kořenů těchto změn: odkud přicházejí? Velká část z nich není v souladu s Božím plánem, nepocházejí od něho. A pokud je tomu tak, musíme se ptát: odkud tedy pocházejí tyto těžkosti?

Musíme říct zcela jasně, že v našem hluboce zkaženém světě jsou rodina a lidé dobré vůle napadáni a vystaveni silným útokům. A to je útok od ďábla.

Musíme pojmenovat pravým jménem ďábelské síly, které v těchto událostech sehrávají velkou roli, neboť jen tak můžeme najít cesty k jejich řešení.

»Vedeme přece zápas ne proti nějaké obyčejné lidské moci, ale proti knížatům a mocnostem, proti těm, kteří mají svou říši tmy v tomto světě, proti zlým duchům v ovzduší « (Ef 6,12).

Tak můžeme vidět zcela zřetelně, že je ve skutečnosti nezbytný duchovní boj, abychom odvrátili útoky Satana v naší době. Pokládal bych za velmi dobré, kdyby byl položen důraz na tento duchovní boj i v poslední části dokumentu, kde mají být formulovány návrhy na možná řešení.

»Proto vezměte na sebe plnou Boží výzbroj. Jen tak budete moci odolat, až bude zle, všechno překonat a obstát« (Ef 6,13).

+ Fülöp Kocsis
Metropolita Archieparchie Hajdudrog (Maďarsko)

Katholisches.info


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010