Menu


Apel na křesťany Věčného Města

 

                                                                                              9. 11. 2017

Mezinárodní organizace VERI CATHOLICI, jež vznikla před několika lety s cílem přispívat k zachování pravé víry, tak jak ji učil náš Pán Ježíš Kristus a katolická církev po celá staletí a je platformou, která s obrací k veřejnosti v deseti jazycích, přistoupila k významné akci. V deníku, který vychází ve střední Itálii, uveřejnila provolání ke katolíkům, aby se obrátili na biskupy, kardinály a také na lid žijící v Římě s touto výzvou:

Vyzýváme věřící církve v Římě, aby apelovali na kardinály a biskupy a přiměli je ke KANONICKÉMU NAPOMENUTÍ Jorge Marii Bergoglia, aby zvážil, zda jeho volba byla vůbec regulérní a zda byl před volbou katolíkem, nebo byl s církví ve schizmatu, zda nechoval nenávist k církvi, ke Kristu, ke Kristově nauce, k Eucharistii atd. a zda se vůbec nachází ve společenství s církví, protože vytrvale provádí pletichy, směřující k jejímu zničení, soustavně veřejně a trvale útočí na kdejakou Bohem zjevenou pravdu, zvláště v oblasti manželství a v otázce, zda mohou veřejní hříšníci přistupovat k přijímání.

Tento problém se rozvíjí zvláště od doby, kdy byla publikována Amoris laetitia a začaly debaty, která se ustavičně šíří a vytvářejí nové body polemik a u osob, které jsou velmi blízké aktuálnímu vedení církve, se projevuje pouze snaha konejšit a utišovat, utišovat a konejšit.“

Manifest se obrací jako za starých dob k římskému lidu: „V našich zlých dobách, kdy klérus nahradil evangelium našeho Pána dokumenty 2VK a nyní se snaží prostituovat nauku o manželství, rodině a svátostné kázni vzhledem k veřejným hříšníkům zvrácenou morálkou bez Boha týkající se cizoložství, smilnění a sodomského hříchu, je nutné, aby věřící římské církve pro její záchranu jednali a nesetrvávali v mlčení.“ (viz)

Připomínka století temných dob církve zaznívá evidentně ze slov: Jako za starých dob Římané několikrát za různých situací dosáhli toho, že byli vyhnáni antipapežové a falešní uchazeči o apoštolský trůn, tak dnešní věřící města Říma mají slavnostní povinnost jednat: podepisovat petice a ukazovat ve svých oknech a autech obrácenou papežskou vlajku jako projev obecné nevole a naléhavé výzvy odpovědným prelátům k rozhodujícím krokům.

Pramen: Stilum curiae


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010