Menu


Anglikánští tradicionalisté otevření k jednotě s katolickou církví

 

Podle australského deníku The Record papež by se měl připravovat, že přijme do plné jednoty s Římem biskupy, kněze a věřící z »Traditional Anglican Communion«, skupiny anglikánů, kteří jsou současně odloučeni od společenství anglikánské církve v Canterbury a žádají Řím o přijetí jako celek. Jedná se o skupinu půl milionu věřících a kléru. Jejich představitelé již podepsali na znamení přilnutí ke katolické církvi Katechismus katolické církve uložený v jedné mariánské svatyni v Anglii.

Ve spojení s Římem by setrvali u anglikánské tradiční liturgie, která je velmi blízká tridentské mši. Jejich kněží jsou ženatí a museli by podstoupit nová kněžské svěcení, protože jejich současné je od doby Lva XIII. neplatné.

Takovéto spojení by mělo dobrý vliv na další skupiny uvnitř anglikánské církve, které nesouhlasí s kněžským a biskupským svěcením žen.

V případě spojení by nová skupina měla statut osobní prelatury jako Opus Dei.

Corrispondenza Romana


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010