Menu


Amazonský biskup demaskuje pohanské rituály ve Vatikánu

 

Amazonský biskup demaskuje pohanské rituály ve Vatikánu

»V těch obřadech je ďábel a magie. Naše Paní není Pachamama, ale Panna z Nazareta.« Jsou to slova, která pronesl José Luiz Azcona, emeritní biskup z prelatury Marajó ve státě Pará. Je to biskup, který si dovolil kritizovat Instrumentum laboris.

Proto jeho slova nenajdete v oficiálních synodálních buletinech, i když jako biskup v Belém, tedy zcela v srdci Amazonie, by měl mít právo promlouvat jako mnozí jiní v těchto dnech. Tento biskup slavil mši svatou 16. října v katedrále v Belém, zasvěcené Naší Paní z Nazareta a promluvil pak na téma obřadů, konaných ve vatikánských zahradách a v bazilice sv. Petra před zraky papeže. (video)

»To, co se dnes děje, je důsledkem negativního obsahu Instrumentum laboris. Mluvím o tom, co se stalo a co mnoho bratří vidí a rozeznává, ale k tomu je potřebné rozlišování Ducha Svatého, o kterém rád mluví náš papež František. Je třeba rozlišovat to, co pochází od ďábla, a to co přichází od Ducha Svatého. Toto rozlišování je základním předpokladem příslušnosti ke katolické církvi a ještě více pro hlásání evangelia«.

Tento biskup pak hovořil o setkání v Brazílii v červnu letošního roku, které organizovalo REPAM a při kterém se rovněž konaly pohanské obřady a indiánské rituály, invokace a modlitby, kterých se účastnili také biskupové. »My v Amazonii víme, co je to Macura nebo Condomblé, magické rity ze severozápadu státu Bahia«.

»Tyto obřady vyvolávají duchy a je zcela jasné, že je to kouzelnictví, na které upozorňuje sv. Pavel v listě Galaťanům (5, 29), když odsuzuje hřích modloslužby, která je neslučitelná s evangeliem«.

Azcona také poukázal na kult Pachamama a matky Země, které byly praktikovány ve Vatikánu. »Jsou to bohyně Cibele a Astarta, uctívané v Babylonii, a obě jsou obrazem plodnosti ženy. Vzývat tyto sochy, před kterými poklekaly i řeholní osoby ve Vatikánu, znamená vzývat magické mocnosti a žádat o jejich požehnání pro lidstvo. Jsou to démonická rouhání, která navíc vyvolávají pohoršení především u maličkých, kteří je nedokážou rozlišovat.

V závěru řekl: »Matce zemi se nemůžeme klanět, protože všechno, i matka země je pod vládou Ježíše Krista. Není možné, aby zde byli duchové, kteří mají mít větší moc než náš Pán a Panna Maria«.

Za své kázání byl odměněn velkým potleskem, který potvrdil, že »Pachamama nikdy nebude Pannou Marií. Ztotožňovat ji s Marií je lež. Není Paní Amazonie, protože její Paní je Panna z Nazareta. Nedělejme žádné synkretické míšence. Maria je Matkou Boží a Královnou nebe a země.«

Můžeme si být jisti, že v Římě znají území, které nyní obsazují? Není snad Amazonie „teologickým územím“ jen jakožto překážkou pro pravou evangelizaci, aby byla zavedena nová víra?

Andrea Zambrano, Nuova Bussola Quotidiana


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010