Menu


Amazonská synoda a nové modely pro planetu

 

REPAM (Red Eclesial Pan Amazonica, přípravný výbor synody) minulý týden zveřejnil „lidové pojetí“ přípravného dokumentu pro amazonskou synodu. Samotný dokument byl zveřejněn již 8. ledna. K čemu je tedy toto druhé pojetí?

První verze byla označena za „těžkou“. Nová má rozšířit žádoucí cíle mezi lid v žádané podobě.

REPAM prohlašuje, že je třeba vyjít z hlasu lidu a ten prosadit v synodě. Kritici však poukazují na to, že REPAM chce nejdříve vyvolat „připravené mínění“, a to předložit synodě jako předem stanovený výsledek.

Kardinál Hummes prohlásil:

Laici odvádějí velkou práci, ale je jen velmi málo kněží, kteří mohou udělovat svátosti.

A hned nato:

Synoda si musí položit otázku, pro jaké rozvojové modely se rozhodne, jak pokud jde o Amazonii, tak pokud jde o planetu.Podle REPAMU nové schéma bylo napsáno tak, aby systemizovalo odpovědi z dotazníku k synodě, a stanovilo přípravu, jak má synoda probíhat.

REPAM organizuje „shromáždění“ ve všech devíti státech, které se budou synody účastnit, a v nich bude proveden dotazníkový výzkum, který má uskutečnitdo 30. ledna 2019. Brožura určuje směr myšlení 28 otázkami, na které má každé shromáždění odpovědět.

Jako popříklad dvě z těchto 28 otázek:

Jak spojit speciální vlastnosti domorodců se svátostmi?

Jakou účast má mít společenství věřících na službách, které církev prokazuje v Amazonii?

V dokumentu se nemluví otevřeně o „ženatých kněžích“ ani „jáhenkách“ ale mluví o nich jak Hummes tak Erwin Kräutler. V brožuře stojí:

Musíme podrobit obsahy, metody a představy revizi, abychom dosáhli ztělesnění pastorace. K tomu potřebujeme nové úřady pro zástupce pastorace. Musíme najít úřad, který bude svěřen ženám vzhledem k centrální roli, kterou v této společnosti zaujímají, a vytvořit na teritoriu vzniklý domorodý typ kněžství, aby Boží lid blíže pociťoval Eucharistii.

K tomu má sloužit dvanáct otázek:

     1. O jaké církvi  v Amazonii sníme?

     2. Co je pro církev amazonským kořenem a jaké má mít znaky?

   3. Výzvou Amazonie je nemožnost slavit na všech místech   Eucharistii. Co musíme udělat?

   4. Jakou roli mají sehrát laičtí muži a ženy v katechetické a liturgické pastoraci a v obraně společného domu?

     5. Jak může církev odpovědět na nespravedlnosti v Amazonii?

     6. Jaké vlastnosti mají mít osoby, které hlásají v Amazonii dobrou novinu?

    7. Jaké jsou vlastní služby a úřady v Amazonii a jejich církevní jurisdikce, a čím se vyznačují?

   8. Jaké vlastní služby a úřady si Amazonie musí vytvořit a podporovat?

    9. Jakým způsobem může zasvěcený život se svými charismaty přispět k výstavbě církve s amazonskými kořeny?

  10. Jakou roli přiznat v našem snu o amazonské církvi ženám?

  11. Jak přispívá lidová zbožnost k tomu, aby byly vytvořeny nové možnosti církve v Amazonii?

  12. Jak mohou média a různé formy komunikace, které v Amazonii existují, přispět k autonomní církvi v Amazonii?

Ústřední poselství je ještě jednou opakováno a vytištěno velkým písmem:

„MY VŠICHNI MUSÍME DO TOHO PROMLUVIT, ABYCHOM NAŠI CÍRKEV ZMĚNILI!“

Nemají se změnit jednotlivci, nýbrž změnit se musí církev, pokud jde podle REPAMU a některých osob o amazonskou synodu.

Biskup Luigi Negri poukázal hned další den na závažné problémy:

To, co je na této situaci nepřijatelné, je skutečnost, že přípravné materiály znějí jako předem připravené dokumenty. Všechny argumenty jsou předem předepsány.


Bergoglio mluví o nouzovém stavu, jakoby církev měla rozhodnout o osudu Amazonie.

(pokud tomu nemá být obráceně, že AMAZONIE MÁ ROZHODNOUT O OSUDU CÍRKVE)

       viz také zde                   nebo zde

Katholisches


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010