Menu


Amazonce budou evangelizovat jen Amazonci

 

První oficiální etapou Bergogliovy návštěvy v Peru je setkání s amazonskými národy v Puerto Maldonado. Půjde přitom i o Amazonskou synodu, kterou papež svolal na říjen 2019.

Město leží v amazonské nížině jen 192 m nad hladinou moře, tedy na peruánské poměry velice nízko, a je jedním z nejdůležitějších vědeckých center amazonské oblasti. Má 90 000 obyvatel a je zde sídlo apoštolského vikariátu, tedy předstupně biskupství; je řízeno biskupem, který je vybaven jurisdikcí diecézního biskupa.

Vikariát byl vyčleněn z biskupství Cuzco v roce 1900. Cuzco leží v Andách ve výšce 3416 m.n.m.

Apoštolským vikářem je zde od června 2015 48letý dominikán David Martínez De Aguirre Guinea. Papež František ho jmenoval koadjutorem jako již i jeho předchůdce. Všichni dosavadní vikáři byli dominikáni.

                                                  

                              Katedrála v Puerto Maldonado

Vikariát má 150 000 km2. Na tomto území žilo v roce 1949 42 000 obyvatel. Dnes je jich více než 330 000. Apoštolský vikariát má ve 22 farnostech k dipozici 58 kněží.

Ve středu poskytl biskup De Aguirre rozhovor španělské agentuře COPE o návštěvě papeže a o amazonské synodě. Ta bude spojena se záležitostí zrušení kněžského celibátu. V neposlední řadě proto, že v čele místního duchovenstva stojí dva představitelé, kteří jsou zásadními hlasateli požadavku na jeho zrušení: kardinál Claudio Hummes a biskup Erwin Kräutler. Kardinál Hummes patří k blízkým spolupracovníkům papeže v kardinálském kolegiu. Bergoglio si jej osobně pozval, aby byl přítomen v logii při jeho prvním vystoupení v roli papeže.

Kardinál Baldisseri řekl, že amazonská synoda je hlavním důvodem současné papežovy cesty.

Interview s biskupem De Aguirre

COPE: Jaké impulzy očekáváte od papežovy návštěvy?

Biskup De Aguirre: Myslím, že Amazonie i my potřebujeme revitalizaci. Tak jako celá církev. Po mnoho let získávala Amazonie misionáře z mnoha zemí planety, z oblastí, kde krize povolání nyní už neumožňuje vysílat misionáře. Současná situace ve vikariátu je dobrá. Nyní je na řadě místní církev a obyvatelstvo, aby samo převzalo odpovědnost za organizaci a vedení místních církevních společenství. Myslím, že se nacházíme v důležitém momentu, ve kterém se samo obyvatelstvo Amazonie stane subjektem vlastní evangelizace (…), aniž bychom spoléhali na misionáře z jiných oblastí světa. Zdá se mi, že to je důležitý moment, který potřebuje impuls.

COPE: To všechno, co nám Don Davis říká, má logické spojení s amazonskou synodou, kterou papež svolává na rok 2019. A mnozí vidí tuto etapu v Puerto Maldonado v jistém smyslu, řekli bychom metaforicky, jako počátek, když ne synody, tak před-synody, cesty k synodě. Co říkáte této vyhlídce na synodu a co očekávají všechny diecéze na březích Amazonky, roztroušené v mnoha zemích?

Biskup De Aguirre: Je tomu tak. Kardinál Baldisseri, kterého papež jmenoval sekretářem pro synodu, nám před měsícem sdělil: ...Dobře, v rámci své návštěvy přijde papež také do Puerto Maldonado a přijedou biskupové, z každé amazonské země alespoň jeden biskup, a kardinál Baldisseri využije této příležitosti, aby vytvořil malé shromáždění, ani ne tak před-synodu, jako určitý způsob „zahřátí“. Můžeme to tak nazvat, není-liž pravda? A co můžeme takto od této synody očekávat? že bude impulsem pro naši amazonskou církev. Že nám pomůže podívat se na skutečnost, osvítit skutečnost světlem evangelia, a že nám také pomůže zorganizovat církev v souladu s touto skutečností, kterou máme. Že nám pomůže hledat nejlepší formy, jak žít ve společenství s Ježíšem. O to nyní jde.

katholisches 


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010