Menu


Aktuální slova prastarého žalmu

 

Proč vedeš řeči o mých příkazech? Proč máš v ústech moji smlouvu?:

Ty, který nenávidíš kázeň a moje slova házíš za záda?

Jen uzříš zloděje, už za ním běžíš, a vstupuješ do spolku s cizoložníky.

Otevřeš ústa, a jsou plná zloby a tvůj jazyk osnuje lest.

Kydáš hanu na syna své matky.

To děláš, a já bych měl mlčet? Domníváš se, že jsem jako ty?

Vznesu proti tobě žalobu a všechno ti postavím před oči!

Žalm 49, 16-22