Menu


Aktuální převlek Antikrista

 

Antikrit se představuje jako nový socialistický stát, ve kterém on sám a jeho následovníci všechno zorganizují.

Dnes se duše prodávají za chléb, který nazývají bezpečností; prodávají se za tu moc, která se dnes nazývá Věda a pokrok, zatímco jiní, na více než pětině povrchu světa, vyměnili svou svobodu za diktátory a tyrany.

Dostojevskij, velký ruský spisovatel minulého století, měl pravdu, když ve velkém záblesku varoval, že popírání hříchu a pekla ve vzdělání a náboženství skončí ve světovém socialismu, kde se lidé vydají svobody kvůli falešné bezpečnosti.

Představoval Antikrista, který se vrátil na svět a mluvil ke Kristu tímto způsobem: "Uvidíš, že věky uplynou a lidstvo prohlásí ze rtů svých mudrců, že neexistuje žádný zločin, a tedy žádný hřích; Je tam jen hlad? A přijdou muži, plazí se nám k nohám a říkají nám: "Dejte nám chléb! Vezměte si naši svobodu."

Kladu si otázku, zda tyto dny již nedorazily; namísto svobodných lidí Antikrist představuje nový socialistický stát, ve kterém on a jeho následovníci vše zorganizují poté, co přesvědčí lidi, že není hřích - je zde pouze hlad. Popíráním zodpovědnosti vůči Bohu lidé postoupili svou svobodu Satanovi.(Fulton J. Sheen, ze "Svoboda vnebezpečí,1943")