Menu


6. července


6. července

V Jerusalémě sv proroka Izaiáše, který za vlády krále Manase zemřel, rozřezaný na dvě části a byl pohřben pod dubem Rogel, poblíž proudu vod.

Ve Fiesole v Toskáně, sv. Romula, biskupa a mučedníka, žáka blahoslaveného Petra Apoštola, který byl poslán kázat evangelium, hlásat Krista na mnoha místech v Itálii a nakonec se vrátil do Fiesole, kde byl za vlády Domiciána spolu s dalšími společníky korunován mučednictvím.

V Římě sv Tranquillina mučedníka, otce svatých Marka a Marcelliána, kteří byli obráceni k víře v Krista kázáním sv Šebastiána mučedníka, pokřtěni blahoslaveným knězem Polykarpem a sv Kajou papežeml vysvěceni na kněze. V den Oktávy apoštolů, když se modlil při konfesí blahoslaveného Pavla, byl za císaře Diokleciána zajat pohany a ukamenován.

V Londýně v Anglii sv. Tomáše Mora, který byl kancléřem království a byl pro katolickou víru a Petrův primát na příkaz Jindřicha VIII. sťat.

V Kampánii svaté Dominiky, panny a mučednice, která za císaře Diokleciána, když rozbila modly, byla předhozena šelmám, ale vůbec se jí nedotkly, nakonec byla popravena mečem. Její tělo je přechováváno s velkou úctou v Tropeji v Kalábrii.

Téhož dne mučednice sv. Lucie, která se narodila v Kampánii, byla zajata od správce v Riziovára a krutě mučena a přivedla ho ke Kristu. Připojili se k nim Antonín, Severin, Diodorus, Dión a sedmnáct dalších, kteří byli společně umučeni a stali se účastníky mučednické slávy.

V Neptunu v Láciu velmi zbožné dívky sv. Marie Goretti, krutě zabité při obraně svého panenství, kterou papež Pius XII. slavnostně zapsal do katalogu svatých panen.

Ve čtvrti Tréviru sv Goára, kněze a vyznavače.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.