Menu


5. června

 

5. června

Ve Sasku sv. Bonifáce, biskupa v Mohuči a mučedníka, který z Anglie přišel do Říma a byl vyslán blahoslaveným papežem Řehořem Druhým do Německa, aby kázal víru Kristovu tamním národům, a poté, co je podrobil křesťanskému náboženství, zasloužil být nazýván od velkého množství, zejména od Sasů apoštolem Němců; nakonec byl v Sasku rozzuřenými pohany zabit spolu s Eóbanem pomocným biskupem a dalšími Božími služebníky.

V Tyru ve Fénicii svatého Dorothea kněze, který za Diokleciána vytrpěl mnoho muk; přežil však až do Juliánovy doby a pod ním, ve věku sta sedmi let posvětil své úctyhodné stáří krvavým mučednictvím.

V Egyptě svatých mučedníků Marciána, Nikanora, Apollónia a dalších, kteří za pronásledování Galéria Maximiána získali palmu mučednictví.

V Perugii svatých mučedníků Florence, Juliána, Cyriaka, Marcellina a Faustína, kteří byli sťati za pronásledování císaře Décia.

Ve španělské Cordobě mladého blahoslaveného Sanci; přestože byl vychován na královském dvoře, za arabského pronásledování nepochyboval o tom, že položí svůj život víru Kristovu.

V Cesaréi v Palestině svatých mučednic Zenajdy, Cyrie, Valérly a Marcie, které po mnoha mukách získay slávu  mučednické smrti.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.