Menu


4. února

4. února - sv. Jany z Valois, zakladatelky řádu, + 1505 - První pátek v měsíci

 

»Nikdy jsme neměli v úmyslu oddělovat dvě věci, které Bůh tak těsně spojil: nejvznešenější Srdce Božího Syna a Srdce jeho blažené Matky: naopak naším záměrem bylo od počátku rozjímat a uctívat tato dvě láskyhodná Srdce jako jedno jediné Srdce, v jednotě ducha a citu.«

 sv. Jan Eudes in AMOURIAUX; MILCENT str. 148

 Zdrávas, Maria, milostiplná, Pán s Tebou, požehnaná ty mezi ženami, a požehnaný plod život tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen