Menu


4. ledna

 

4. ledna

Na Krétě svatého Tita, který, vysvěcen apoštolem Pavlem na biskupa Kréťanů, poté, co věrně plnil službu kázání, zakončil svůj život svatým způsobem a byl pohřben v témže kostele, kde ho blahoslavený apoštol ustanovil důstojným služebníkem. Jeho svátek se nicméně slaví šestého února.

V Římě svatých mučedníků kněze Priska, klerika Prisciliána a řeholnice Benedikty v době bezbožného Juliána.

V Římě také blahoslavené Dafrósy, manželky svatého mučedníka Flaviána a matky svatých Bibiány a Demétrie, panen a mučednic, která byla po vraždě svého manžela nejprve poslána do vyhnanství a poté sťata za vlády výše zmíněného vladaře.

V Bologni svatých Hermesa, Augusta a Káji, mučedníků, kteří trpěli za císaře Maximiána.

V Adrumétu v Africe památka svatého mučedníka Mavila, který byl za pronásledování císaře Severa odsouzen nejkrutějším ředitelem Skapulou na smrt od šelem, čímž získal korunu mučednictví.

V Africe vznešených mučedníků Aquilina, Gethina, Evžena, Marciána, Kvinta, Theodota a Tryphona.

V Langres ve Francii, svatého biskupa Řehoře, proslulého zázraky.

V Remeši ve Francii, svatého Rigobérta, biskupa a vyznavače.

A jinde mnoha dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.