Menu


31. července

 

V Římě svatého Ignáce, kněze a vyznavače, zakladatele Tovaryšstva Ježíšova, muže proslulého svatostí a zázraky a nejnáročnějším šířením katolické víry po celé světě. Papež Pius XI. ho jmenoval nebeským patronem všech duchovních cvičení.

V Miláně svatého Kalimera biskupa a mučedníka, který byl za Antoninova pronásledování raněn mečem do hlavy a vhozen do studny, kde naplnil svou mučednickou smrt.

V Cesarei v Mauritánii umučení blahoslaveného Fabia, který odmítl nosit pohanské insignie, byl nejprve uvržen do vězení a tam několik dní zadržován; poté dvakrát vyslýchán nebojácně vytrval ve vyznání Krista a byl odsouzen smrti.

V Sinnadě ve Frýgii Pakaciánské svatých mučedníků Demokrita, Sekunda a Dionýza.

V Sýrii tři set padesáti svatých mučedníků, zabitých kacíři při obraně Chalcedonského koncilu.

V Ravenně svatého Germána, biskupa z Auxerre, vynikajícího vírou, naukou a zázraky, který zcela osvobodil Bretaň od hereze Pelagiánů.

V Tagastě v Africe, sv. Ferma biskupa proslulého slavným vyznáním.

V Sieně, v Toskáně blahoslaveného Jana Kolombin Colombiniho, který byl zakladatelem řádu jména Ježíš a zazářil svatostí a zázraky. A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a zpovědníků a svatých panen. R.