Menu


30. srrpna

 

30. srpna

Svaté Růženy od Matky Boží z třetího řádu svatého Dominika, Panny, jejíž úmrtí si připomínáme dvacátého čtvrtého tohoto měsíce.

V Římě na Via Ostiensis umučení požehnaného Felixe kněze za císařů Diokleciána a Maximiána, který po mučení na skřipcei a odsouzený k smrti, zatímco byl veden k popravišti, potkal křesťana a ten se spontánně přiznal k víře a byl sťat spolu s ním; protože křesťané neznali jeho jméno, nazvali ho Adauto, protože se připojil ke svatému Felixi pro mučednickou korunu.

Taktéž v Římě svaté Gaudencie, panny a mučednice, spolu se třemi dalšími.

V Kolonia Suffetulána v Africe, šedesáti požehnaných mučedníků, zabitý zuřivými pohany.

V Bologni sv. Bonónia opata.

V Římě svatého kněze Pammachia, proslulého naukou a svatostí.

V africkém Adrumetu svatých Bonifáce a Tekly, rodičů dvanácti požehnaných synů mučedníků.

V Soluni, svatého Fantina vyznavače, který poté, co mnoho vytrpěl od Saracénů, byl vyhnán z kláštera, ve kterém žil s obdivuhodnou přísností, a poté, co mnohé přivedl na cestu spásy, spočinul ve vysokém stáří.

Na území Meaux sv. Fiakria vyznavače.

V Trevi v Laziu, svatého Petra vyznavače, který proslul mnoha ctnostmi a zázraky, tamtéž odešel k Pánu a je zde uctíván.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.