Menu


30. května

  

Svátek Nejsvětější a nedělitelné Trojice a Oktáva Letnic.

30. května

Svatého Felixe, papeže a mučedníka, jehož den úmrtí si připomínáme 30. prosince.

V Porto Torres na Sardinii svatých mučedníků Gabina a Krispola.

V Antióchii svatých Sika a Palatina, kteří trpěli mnoha mukami pro jméno Krista.

V Ravenně sv. Esuperancia, biskupa a vyznavače.

v Pavii Svatého Anastázia biskupa.

V Cesaréi v Kapadócii svatého Basila a jeho manželky Emmelie, rodičů blahoslavených biskupů Basila Velikého, Řehoře Nasianského, Petra ze Sebasty a blahoslavené Panny Makriny. Tito svatí manželé v době Galeria Maximiana poslaní do vyhnanství, přebývali na samotách v Pontu; a poté, po skončení pronásledování, když učinili své děti dědici svých ctností, zesnuli v pokoji.

Ve španělské Seville sv. Ferdinanda III. krále Kastilie a Léonu, za dokonalost svých ctností nazývaného Svatý, který proslul svou horlivostí v šíření víry, podrobil si Maury a šťastně opustil pozemské a odešel do nebeského království.

V Raveně svaté panny Jany z Arku, známé jako Orleánské, která poté, co usilovně bojovala za svou vlast, byla nakonec vydána do rukou nepřátel, nespravedlivým rozsudkem odsouzena a upálena na hranici. Benedikt XV. ji zapsal do počtu svatých.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.