Menu


30. června


30. června

Připomínka svatého apoštola Pavla.

V Římě svaté Luciny, učednice apoštolů, která poskytovala své látky pro potřeby svatých, navštěvovala křesťany zavřené ve vězení a čekala na pohřby mučedníků, vedle kterých i i ona pohřbena v kryptě, kterou připravila. Totéž platí o mučednici sv. Emiliáně rovněž v Římě.

Ve stejný den svatých mučedníků Kája kněze a Lva podjáhna..

V Alessandrii umučení sv. Basilida, který za císaře Severa, když bránil před drzostí hrubých mužů svatou pannu Potamienu, kterou vedl k mučení, získal od ní odměnu nábožného charakteru, protože ona se mu po třech zjevila a nasadila mu na hlavu korunu, tak ho ho obrátila ke Kristu, a on po krátkém duchovním boji a modlitbě se stal slavným mučedníkem.

V Limoges v Aquitánii sv. Marciála biskupa spolu se dvěma kněžími Alpiánem a Austrikliánem, jejichž život velmi zdobily slavné zázraky.

Na území Viviers ve Francii sv Ostiána, kněze a vyznavače.

V Salanigu, na území Vicéncy, svatého Teobalda, kněze a poustevníka, původem z rodu hrabat Šampaňských, který byl pro svou svatost a zázraky zapsán papežem Alexandrem III. do seznamu svatých.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.