Menu


3. srpna

 

3. srpna

V Jeruzalémě nalezení nejblaženějšího Štěpána prvomučedníka a světců Gamaliéla, Nikodéma a Abibóne, jak to Bůh zjevil knězi Lucianovi v době knížete Honoria.

Ve Filipách v Makedonii svaté Lydie, prodavačky purpuru, která po kázání svatého apoštola Pavla uvěřila v evangelium, jak vypráví blahoslavený Lukáš ve Skutcích apoštolů.

V Neapoli v Kampánii svatého biskupa Aspréna, kterého svatý Petr apoštol uzdravil z nemoci, poté pokřttil a pak také vysvětil na biskupa tohoto města.

V Konstantinopoli sv. Ermella mučedníka.

V Indii na pomezí Persie umučení svatých mnichů a dalších věřících, které po různém týrání dal zabít král Abénner, pronásledovatel Boží církve.

V Autunu uložení svatého Eufronia, biskupa a vyznavače.

V Anagni svatého Petra biskupa, který se vyznačoval mnišskou kázní a pastorační bdělostí a spočínul v Pánu.

V Beréi v Sýrii svatých žen Marany a Ciry.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.